Detail publikace

Automatická klasifikace EKG s použitím morfologických parametrů

MARŠÁNOVÁ, L. RONZHINA, M. VÍTEK, M.

Originální název

Automatická klasifikace EKG s použitím morfologických parametrů

Český název

Automatická klasifikace EKG s použitím morfologických parametrů

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek se zabývá automatickou klasifikací EKG dat, získaných během experimentu na izolovaných králičích srdcích. Je zde realizována automatická klasifikace čtyř typů srdečních cyklů (normální, středně a silně ischemické cykly a komorové extrasystoly), které jsou reprezentovány z nich odvozenými morfologickými parametry. Za pomoci statistických metod jsou zvoleny ty, které jsou pro reprezentaci cyklů při klasifikaci vhodné. Klasifikace je realizována pomocí čtyř různých klasifikačních metod (diskriminační analýza, naivní Bayesův klasifikátor, metoda podpůrných vektorů a metoda k-nejbližších sousedů). Kombinací jednoduchých klasifikačních metod s morfologickými parametry se podařilo dosáhnout výborné úspěšnosti klasifikace analyzovaných typů cyklů (až 99,3 %).

Český abstrakt

Tento článek se zabývá automatickou klasifikací EKG dat, získaných během experimentu na izolovaných králičích srdcích. Je zde realizována automatická klasifikace čtyř typů srdečních cyklů (normální, středně a silně ischemické cykly a komorové extrasystoly), které jsou reprezentovány z nich odvozenými morfologickými parametry. Za pomoci statistických metod jsou zvoleny ty, které jsou pro reprezentaci cyklů při klasifikaci vhodné. Klasifikace je realizována pomocí čtyř různých klasifikačních metod (diskriminační analýza, naivní Bayesův klasifikátor, metoda podpůrných vektorů a metoda k-nejbližších sousedů). Kombinací jednoduchých klasifikačních metod s morfologickými parametry se podařilo dosáhnout výborné úspěšnosti klasifikace analyzovaných typů cyklů (až 99,3 %).

Klíčová slova

klasifikace experimentálních elektrogramů, ischemie, di-4-ANEPPS, morfologické parametry, metoda nejbliţších sousedů, metoda podpůrných vektorů, lineární diskriminační analýza, naivní Bayesův klasifikátor

Rok RIV

2015

Vydáno

20.08.2015

Nakladatel

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Strany od

115

Strany do

123

Strany počet

9

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT115822,
 author="Lucie {Maršánová} and Marina {Ronzhina} and Martin {Vítek}",
 title="Automatická klasifikace EKG s použitím morfologických parametrů",
 annote="Tento článek se zabývá automatickou klasifikací EKG dat, získaných během experimentu na izolovaných králičích srdcích. Je zde realizována automatická klasifikace čtyř typů srdečních cyklů (normální, středně a silně ischemické cykly a komorové extrasystoly), které jsou reprezentovány z nich odvozenými morfologickými parametry. Za pomoci statistických metod jsou zvoleny ty, které jsou pro reprezentaci cyklů při klasifikaci vhodné. Klasifikace je realizována pomocí čtyř různých klasifikačních metod (diskriminační analýza, naivní Bayesův klasifikátor, metoda podpůrných vektorů a metoda k-nejbližších sousedů). Kombinací jednoduchých klasifikačních metod s morfologickými parametry se podařilo dosáhnout výborné úspěšnosti klasifikace analyzovaných typů cyklů (až 99,3 %).",
 address="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně",
 chapter="115822",
 howpublished="online",
 institution="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně",
 number="4",
 volume="17",
 year="2015",
 month="august",
 pages="115--123",
 publisher="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně",
 type="journal article - other"
}