Detail publikace

In Vivo DTI míchy potkana - pilotní studie

DVOŘÁKOVÁ, L. JIŘÍK, R. BURIAN, M. HEJČL, A. STARČUK, Z.

Originální název

In Vivo Diffusion Tensor Imaging of the Rat Spinal Cord - Pilot Study

Český název

In Vivo DTI míchy potkana - pilotní studie

Anglický název

In Vivo Diffusion Tensor Imaging of the Rat Spinal Cord - Pilot Study

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

In vivo diffusion tesnor imaging (DTI) of rat thoracic spinal cord was performed on five healthy rats. Axial diffuison images were obtained using a standard spin echo diffusion weighted sequence. The fractional anisotropy (FA), longitudinal (LD) and transverse (TD) diffusivities and the mean diffusivity were estimated. Differences in these parameters between white and grey matter were in accord with theory and in the range reported in literature.

Český abstrakt

In vivo DTI míchy bylo provedeno na pěti zdravých potkanech v oblasti míchy hrudní páteře. Pomocí standartní metody spinového echa byly zobrazeny axiální snímky, které byly váhované difúzí. Frakční anizotropie, longitudinální a transverzní difúze a průměrná difúze byly odhadnuty z naměřených dat. Rozdíly těchto parametrů mezi bílou a šedou hmotou odpovídaly předpokladům a jsou v rozsahu dostupné literatury.

Anglický abstrakt

In vivo diffusion tesnor imaging (DTI) of rat thoracic spinal cord was performed on five healthy rats. Axial diffuison images were obtained using a standard spin echo diffusion weighted sequence. The fractional anisotropy (FA), longitudinal (LD) and transverse (TD) diffusivities and the mean diffusivity were estimated. Differences in these parameters between white and grey matter were in accord with theory and in the range reported in literature.

Klíčová slova

mícha, zobrazování magnetickou rezonancí, zobrazení tenzorů difúze

Vydáno

25.05.2015

ISBN

978-80-969672-9-2

Kniha

Measurement 2015. Proceedings of the 10th Internacional Conference on Measurement

Strany od

129

Strany do

132

Strany počet

326

BibTex


@inproceedings{BUT115671,
  author="Lenka {Dvořáková} and Radovan {Jiřík} and Martin {Burian} and Aleš {Hejčl} and Zenon {Starčuk}",
  title="In Vivo Diffusion Tensor Imaging of the Rat Spinal Cord - Pilot Study",
  annote="In vivo diffusion tesnor imaging (DTI) of rat thoracic spinal cord was performed on five healthy rats. Axial diffuison images were obtained using a standard spin echo diffusion weighted sequence. The fractional anisotropy (FA), longitudinal (LD) and transverse (TD) diffusivities and the mean diffusivity were estimated. Differences in these parameters between white and grey matter were in accord with theory and in the range reported in literature.",
  booktitle="Measurement 2015. Proceedings of the 10th Internacional Conference on Measurement",
  chapter="115671",
  howpublished="print",
  year="2015",
  month="may",
  pages="129--132",
  type="conference paper"
}