Detail publikace

Automatická Segmentace páteře v 3D CT Datech Onkologických Pacientů

JAKUBÍČEK, R. CHMELÍK, J. JAN, J.

Originální název

Automatická Segmentace páteře v 3D CT Datech Onkologických Pacientů

Český název

Automatická Segmentace páteře v 3D CT Datech Onkologických Pacientů

Anglický název

Automatic segmentation of spine in 3D CT data of oncological patient

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro vymezení oblasti páteře, přesné určení osy páteře a stanovení pozic prvního a posledního obratle. Samotná detekce se skládá z několika kroků. Prvním je nalezení průměrné pozice páteře v ose x a y za použití projekce v Z rovině. Poté je určen průběh páteřní osy pomocí lokálních Z projekcí. Následně dochází k úpravám a eliminaci chybných detekcí. Začátek a konec páteřní osy je nalezen přizpůsobenou filtrací objemových dat s 3D intenzitním modelem sakrální kosti a komplexu obratle C1 a C2 s navazující lebeční kostí. Navržený algoritmus byl testován na databázi 49 vyšetření CT zobrazovací modalitou 26 onkologických pacientů s výsledkem selhání algoritmu pouze v jediném případě

Český abstrakt

Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro vymezení oblasti páteře, přesné určení osy páteře a stanovení pozic prvního a posledního obratle. Samotná detekce se skládá z několika kroků. Prvním je nalezení průměrné pozice páteře v ose x a y za použití projekce v Z rovině. Poté je určen průběh páteřní osy pomocí lokálních Z projekcí. Následně dochází k úpravám a eliminaci chybných detekcí. Začátek a konec páteřní osy je nalezen přizpůsobenou filtrací objemových dat s 3D intenzitním modelem sakrální kosti a komplexu obratle C1 a C2 s navazující lebeční kostí. Navržený algoritmus byl testován na databázi 49 vyšetření CT zobrazovací modalitou 26 onkologických pacientů s výsledkem selhání algoritmu pouze v jediném případě

Anglický abstrakt

This paper deals with desing of an algorithm to defining the area of the spine and precise determination of the axis one.

Klíčová slova

Detekce osy páteře, segmentace páteře, 3D analýza CT dat

Rok RIV

2015

Vydáno

24.07.2015

Nakladatel

NEXSYS, Ltd., Bratislava

Místo

Bratislava, Slovak republic

ISBN

978-80-972051-0-2

Kniha

Proceedings ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference virtual conference: http://isec2015.eu, July 20 – 24, 2015

Strany od

118

Strany do

127

Strany počet

10

BibTex


@inproceedings{BUT115474,
 author="Roman {Jakubíček} and Jiří {Chmelík} and Jiří {Jan}",
 title="Automatická Segmentace páteře v 3D CT Datech Onkologických Pacientů",
 annote="Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro vymezení oblasti páteře, přesné určení osy
páteře a stanovení pozic prvního a posledního obratle. Samotná detekce se skládá z několika kroků.
Prvním je nalezení průměrné pozice páteře v ose x a y za použití projekce v Z rovině. Poté je určen
průběh páteřní osy pomocí lokálních Z projekcí. Následně dochází k úpravám a eliminaci chybných
detekcí. Začátek a konec páteřní osy je nalezen přizpůsobenou filtrací objemových dat s 3D
intenzitním modelem sakrální kosti a komplexu obratle C1 a C2 s navazující lebeční kostí. Navržený
algoritmus byl testován na databázi 49 vyšetření CT zobrazovací modalitou 26 onkologických
pacientů s výsledkem selhání algoritmu pouze v jediném případě",
 address="NEXSYS, Ltd., Bratislava",
 booktitle="Proceedings ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference virtual conference: http://isec2015.eu, July 20 – 24, 2015",
 chapter="115474",
 howpublished="online",
 institution="NEXSYS, Ltd., Bratislava",
 year="2015",
 month="july",
 pages="118--127",
 publisher="NEXSYS, Ltd., Bratislava",
 type="conference paper"
}