Detail publikace

Automatická Segmentace páteře v 3D CT Datech Onkologických Pacientů

JAKUBÍČEK, R. CHMELÍK, J. JAN, J.

Originální název

Automatická Segmentace páteře v 3D CT Datech Onkologických Pacientů

Český název

Automatická Segmentace páteře v 3D CT Datech Onkologických Pacientů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro vymezení oblasti páteře, přesné určení osy páteře a stanovení pozic prvního a posledního obratle. Samotná detekce se skládá z několika kroků. Prvním je nalezení průměrné pozice páteře v ose x a y za použití projekce v Z rovině. Poté je určen průběh páteřní osy pomocí lokálních Z projekcí. Následně dochází k úpravám a eliminaci chybných detekcí. Začátek a konec páteřní osy je nalezen přizpůsobenou filtrací objemových dat s 3D intenzitním modelem sakrální kosti a komplexu obratle C1 a C2 s navazující lebeční kostí. Navržený algoritmus byl testován na databázi 49 vyšetření CT zobrazovací modalitou 26 onkologických pacientů s výsledkem selhání algoritmu pouze v jediném případě

Český abstrakt

Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro vymezení oblasti páteře, přesné určení osy páteře a stanovení pozic prvního a posledního obratle. Samotná detekce se skládá z několika kroků. Prvním je nalezení průměrné pozice páteře v ose x a y za použití projekce v Z rovině. Poté je určen průběh páteřní osy pomocí lokálních Z projekcí. Následně dochází k úpravám a eliminaci chybných detekcí. Začátek a konec páteřní osy je nalezen přizpůsobenou filtrací objemových dat s 3D intenzitním modelem sakrální kosti a komplexu obratle C1 a C2 s navazující lebeční kostí. Navržený algoritmus byl testován na databázi 49 vyšetření CT zobrazovací modalitou 26 onkologických pacientů s výsledkem selhání algoritmu pouze v jediném případě

Klíčová slova

Detekce osy páteře, segmentace páteře, 3D analýza CT dat

Rok RIV

2015

Vydáno

24.07.2015

Nakladatel

NEXSYS, Ltd., Bratislava

Místo

Bratislava, Slovak republic

ISBN

978-80-972051-0-2

Kniha

Proceedings ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference virtual conference: http://isec2015.eu, July 20 – 24, 2015

Strany od

118

Strany do

127

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT115474,
 author="Roman {Jakubíček} and Jiří {Chmelík} and Jiří {Jan}",
 title="Automatická Segmentace páteře v 3D CT Datech Onkologických Pacientů",
 annote="Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro vymezení oblasti páteře, přesné určení osy
páteře a stanovení pozic prvního a posledního obratle. Samotná detekce se skládá z několika kroků.
Prvním je nalezení průměrné pozice páteře v ose x a y za použití projekce v Z rovině. Poté je určen
průběh páteřní osy pomocí lokálních Z projekcí. Následně dochází k úpravám a eliminaci chybných
detekcí. Začátek a konec páteřní osy je nalezen přizpůsobenou filtrací objemových dat s 3D
intenzitním modelem sakrální kosti a komplexu obratle C1 a C2 s navazující lebeční kostí. Navržený
algoritmus byl testován na databázi 49 vyšetření CT zobrazovací modalitou 26 onkologických
pacientů s výsledkem selhání algoritmu pouze v jediném případě",
 address="NEXSYS, Ltd., Bratislava",
 booktitle="Proceedings ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference virtual conference: http://isec2015.eu, July 20 – 24, 2015",
 chapter="115474",
 howpublished="online",
 institution="NEXSYS, Ltd., Bratislava",
 year="2015",
 month="july",
 pages="118--127",
 publisher="NEXSYS, Ltd., Bratislava",
 type="conference paper"
}