Detail patentu

Způsob přípravy a použití stroncium yttritého cementu

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. NOVOTNÝ, R. ŠOUKAL, F. MÁSILKO, J.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Popisuje se způsob přípravy a použití stroncium yttritého cementu smícháním uhličitanu strontnatého nebo oxidu strontnatého s oxidem yttritým za sucha, kde stupeň sycení cemntu stronciem je 80 až 100 % a vytvoření homogenní směsi mletím a mícháním. Výsledná směs se následně vypálí při teplotě vyšší než 1600 °C. Stroncium yttritý cement je možné smíchat s vodou, kamenivem, případně jinými cementy a pojivy a použít pro konstrukční a technické aplikace za běžných a zvýšených teplot nebo pro aplikace žáruvzdorné.

Klíčová slova

stroncium; yttrium; cement

Číslo patentu

305262

Datum zápisu

29.05.2015

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek