Detail publikace

PhD Workshop studentů doktorského studia 2015

PALACKÝ, J. STŘÍTESKÝ, P.

Originální název

PhD Workshop studentů doktorského studia 2015

Český název

PhD Workshop studentů doktorského studia 2015

Typ

konferenční sborník (ne článek)

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento sborník obsahuje 20 abstraktů příspěvků prezentovaných jejich autory na dok- torském workshopu, uspořádaném na Fakultě architektury VUT v Brně v červnu 2015. PhD Workshop byl setkáním studentů doktorského studia uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků. Poprvé se uskutečnil ve dnech 3.–11. června 2015 v prostoru galerii MINI a byl doprovázen výstavou autorských posterů. Studen- ti ve dvou tematických okruzích Architektura a Urbanismus prezentovali dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Rádi bychom poděkovali všem autorům za jejich příspěvky do akademické diskuse a vyjádřili vděčnost našim recenzentům za jejich pečlivou práci. Především oceňuje- me jejich úsilí směřující ke zkvalitnění výzkumné činnosti našich doktorandů. Rádi bychom také poděkovali Mgr. Daně Kutálové a Mgr. Radce Koprdové za provedení jazykových korektur příspěvků obsažených v tomto sborníku. Uspořádání workshopu, výstavy a vydání sborníku bylo podpořeno z prostřed- ků Institucionálního rozvojového projektu RP9052100105 Workshop doktorandů FA VUT v Brně 2015.

Český abstrakt

Tento sborník obsahuje 20 abstraktů příspěvků prezentovaných jejich autory na dok- torském workshopu, uspořádaném na Fakultě architektury VUT v Brně v červnu 2015. PhD Workshop byl setkáním studentů doktorského studia uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků. Poprvé se uskutečnil ve dnech 3.–11. června 2015 v prostoru galerii MINI a byl doprovázen výstavou autorských posterů. Studen- ti ve dvou tematických okruzích Architektura a Urbanismus prezentovali dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Rádi bychom poděkovali všem autorům za jejich příspěvky do akademické diskuse a vyjádřili vděčnost našim recenzentům za jejich pečlivou práci. Především oceňuje- me jejich úsilí směřující ke zkvalitnění výzkumné činnosti našich doktorandů. Rádi bychom také poděkovali Mgr. Daně Kutálové a Mgr. Radce Koprdové za provedení jazykových korektur příspěvků obsažených v tomto sborníku. Uspořádání workshopu, výstavy a vydání sborníku bylo podpořeno z prostřed- ků Institucionálního rozvojového projektu RP9052100105 Workshop doktorandů FA VUT v Brně 2015.

Klíčová slova

PhD, Workshop,VUT v Brně, Fakulta architektury, architektura, urbanismus

Vydáno

08.07.2015

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Fakulta architektury VUT v Brně

ISBN

978-80-214-5217-6

Kniha

PhD Workshop 2015

Strany od

1

Strany do

106

Strany počet

106

URL

Dokumenty

BibTex


@proceedings{BUT115211,
 author="Jiří {Palacký} and Pavel {Stříteský}",
 title="PhD Workshop studentů doktorského studia 2015",
 annote="Tento sborník obsahuje 20 abstraktů příspěvků prezentovaných jejich autory na dok- torském workshopu, uspořádaném na Fakultě architektury VUT v Brně v červnu 2015. PhD Workshop byl setkáním studentů doktorského studia uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků. Poprvé se uskutečnil ve dnech 3.–11. června 2015 v prostoru galerii MINI a byl doprovázen výstavou autorských posterů. Studen- ti ve dvou tematických okruzích Architektura a Urbanismus prezentovali dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce.

Rádi bychom poděkovali všem autorům za jejich příspěvky do akademické diskuse a vyjádřili vděčnost našim recenzentům za jejich pečlivou práci. Především oceňuje- me jejich úsilí směřující ke zkvalitnění výzkumné činnosti našich doktorandů. Rádi bychom také poděkovali Mgr. Daně Kutálové a Mgr. Radce Koprdové za provedení jazykových korektur příspěvků obsažených v tomto sborníku.

Uspořádání workshopu, výstavy a vydání sborníku bylo podpořeno z prostřed- ků Institucionálního rozvojového projektu RP9052100105 Workshop doktorandů FA VUT v Brně 2015.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="PhD Workshop 2015",
 chapter="115211",
 doi="10.13164/phd.fa2015",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2015",
 month="july",
 pages="1--106",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference proceedings"
}