Detail publikace

Analýza HAZOP pohybu 200litrových sudů po válečkové dráze při zpracování odpadů

SVOBODA, Š. TRÁVNÍČEK, P. KOTEK, L. MAREČEK, J. GRODA, B.

Originální název

Analýza HAZOP pohybu 200litrových sudů po válečkové dráze při zpracování odpadů

Český název

Analýza HAZOP pohybu 200litrových sudů po válečkové dráze při zpracování odpadů

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem práce je identifikace rizik při pohybu 200litrových sudů po hnané segmentové válečkové dráze. Segmentová válečková dráha je součástí mnoha zařízení a jejich správná funkčnost je podstatná nejen z hlediska provozuschopnosti zařízení, ale i bezpečnosti obsluhy (např. plnění sudů nebezpečnými chemickými látkami nebo odpady, kde při kolizi může dojít k rozlití těchto látek a ohrožení zdraví obsluhy). Z těchto důvodů je důležité, aby rizika na dané válečkové dráze byla identifikována, což je podmínkou k tomu, aby následně mohla být snížena na přijatelnou úroveň pomocí bezpečnostních opatření. Pro identifikaci rizik byla použita systematická metoda HAZOP. V práci jsou popsány návrhy opatření pro minimalizaci identifikovaných rizik.

Český abstrakt

Cílem práce je identifikace rizik při pohybu 200litrových sudů po hnané segmentové válečkové dráze. Segmentová válečková dráha je součástí mnoha zařízení a jejich správná funkčnost je podstatná nejen z hlediska provozuschopnosti zařízení, ale i bezpečnosti obsluhy (např. plnění sudů nebezpečnými chemickými látkami nebo odpady, kde při kolizi může dojít k rozlití těchto látek a ohrožení zdraví obsluhy). Z těchto důvodů je důležité, aby rizika na dané válečkové dráze byla identifikována, což je podmínkou k tomu, aby následně mohla být snížena na přijatelnou úroveň pomocí bezpečnostních opatření. Pro identifikaci rizik byla použita systematická metoda HAZOP. V práci jsou popsány návrhy opatření pro minimalizaci identifikovaných rizik.

Klíčová slova

HAZOP, válečková dráha, návrh, provoz, bezpečnost, analýza rizik

Rok RIV

2015

Vydáno

23.06.2015

Nakladatel

CEMC – České ekologické manažerské centrum

Místo

Praha

Strany od

97

Strany do

110

Strany počet

14

Dokumenty

BibTex


@article{BUT115192,
 author="Štěpán {Svoboda} and Petr {Trávníček} and Luboš {Kotek} and Jan {Mareček} and Bořivoj {Groda}",
 title="Analýza HAZOP pohybu 200litrových sudů po válečkové dráze při zpracování odpadů",
 annote="Cílem práce je identifikace rizik při pohybu 200litrových sudů po hnané segmentové válečkové dráze. Segmentová válečková dráha je součástí mnoha zařízení a jejich správná funkčnost je podstatná nejen z hlediska provozuschopnosti zařízení, ale i bezpečnosti obsluhy (např. plnění sudů nebezpečnými chemickými látkami nebo odpady, kde při kolizi může dojít k rozlití těchto látek a ohrožení zdraví obsluhy). Z těchto důvodů je důležité, aby rizika na dané válečkové dráze byla identifikována, což je podmínkou k tomu, aby následně mohla být snížena na přijatelnou úroveň pomocí bezpečnostních opatření. Pro identifikaci rizik byla použita systematická metoda HAZOP. V práci jsou popsány návrhy opatření pro minimalizaci identifikovaných rizik.",
 address="CEMC – České ekologické manažerské centrum",
 chapter="115192",
 institution="CEMC – České ekologické manažerské centrum",
 number="2",
 volume="2015",
 year="2015",
 month="june",
 pages="97--110",
 publisher="CEMC – České ekologické manažerské centrum",
 type="journal article - other"
}