Detail publikace

Dvojitý kmitočtový syntezátor v palubním vstupním dílu pro pásmo L

ZAMAZAL, M.

Originální název

Dvojitý kmitočtový syntezátor v palubním vstupním dílu pro pásmo L

Český název

Dvojitý kmitočtový syntezátor v palubním vstupním dílu pro pásmo L

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Kmitočtový syntezátor, který je vyvíjen, bude součástí vstupního dílu přijímače pro pásmo L umístěného na družici Phase-3E projektu AMSAT. Vstupní díl je řešen jako superheterodyn s dvojím směšováním. Standardní řešení generace signálů místních oscilátorů využívá násobičů kmitočtu krystalového oscilátoru pracujícího na kmitočtu desítek MHz. Výhodou tohoto řešení je především velmi nízký fázový šum výstupního signálu. Nevýhodou je však především obtížnost přeladění kmitočtu, větší proudový odběr a rozměry. Moderní monolitické integrované obvody umožňují realizovat syntezátor s nízkým odběrem při velmi malých rozměrech. Pro aplikace přijímače pro příjem velmi pomalých datových přenosů, např. provoz PSK-31, je nutné zajistit vysokou spektrální čistotu v blízkosti nosné. Zásadní vliv na výstupní spektrum má filtr smyčky, jehož optimalizace je nezbytná. Na družici je umístěn vysoce stabilní oscilátor USO pracující na kmitočtu 5 MHz. Tento oscilátor poskytne referenční signál pro všechny kmitočtově konverzní bloky transpondéru družice, tím je zajištěna jejich vzájemná fázová koherence. V případě použití násobičů kmitočtu by toto zajistit nebylo možné. Na vlastní konstrukci jsou také kladené zvýšené nároky na pracovní teplotní rozsah a mechanickou spolehlivost, což vyplývá z aplikace na družici.

Český abstrakt

Kmitočtový syntezátor, který je vyvíjen, bude součástí vstupního dílu přijímače pro pásmo L umístěného na družici Phase-3E projektu AMSAT. Vstupní díl je řešen jako superheterodyn s dvojím směšováním. Standardní řešení generace signálů místních oscilátorů využívá násobičů kmitočtu krystalového oscilátoru pracujícího na kmitočtu desítek MHz. Výhodou tohoto řešení je především velmi nízký fázový šum výstupního signálu. Nevýhodou je však především obtížnost přeladění kmitočtu, větší proudový odběr a rozměry. Moderní monolitické integrované obvody umožňují realizovat syntezátor s nízkým odběrem při velmi malých rozměrech. Pro aplikace přijímače pro příjem velmi pomalých datových přenosů, např. provoz PSK-31, je nutné zajistit vysokou spektrální čistotu v blízkosti nosné. Zásadní vliv na výstupní spektrum má filtr smyčky, jehož optimalizace je nezbytná. Na družici je umístěn vysoce stabilní oscilátor USO pracující na kmitočtu 5 MHz. Tento oscilátor poskytne referenční signál pro všechny kmitočtově konverzní bloky transpondéru družice, tím je zajištěna jejich vzájemná fázová koherence. V případě použití násobičů kmitočtu by toto zajistit nebylo možné. Na vlastní konstrukci jsou také kladené zvýšené nároky na pracovní teplotní rozsah a mechanickou spolehlivost, což vyplývá z aplikace na družici.

Rok RIV

2004

Vydáno

24.09.2004

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky

Místo

Radešín

ISBN

80-214-2730-2

Kniha

Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109

Číslo edice

1.

Strany od

30

Strany do

31

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT11505,
 author="Michal {Zamazal}",
 title="Dvojitý kmitočtový syntezátor v palubním vstupním dílu pro pásmo L",
 annote="Kmitočtový syntezátor, který je vyvíjen, bude součástí vstupního dílu přijímače pro pásmo L umístěného na družici Phase-3E projektu AMSAT. Vstupní díl je řešen jako superheterodyn s dvojím směšováním. Standardní řešení generace signálů místních oscilátorů využívá násobičů kmitočtu krystalového oscilátoru pracujícího na kmitočtu desítek MHz. Výhodou tohoto řešení je především velmi nízký fázový šum výstupního signálu. Nevýhodou je však především obtížnost přeladění kmitočtu, větší proudový odběr a rozměry. Moderní monolitické integrované obvody umožňují realizovat syntezátor s nízkým odběrem při velmi malých rozměrech. Pro aplikace přijímače pro příjem velmi pomalých datových přenosů, např. provoz PSK-31, je nutné zajistit vysokou spektrální čistotu v blízkosti nosné. Zásadní vliv na výstupní spektrum má filtr smyčky, jehož optimalizace je nezbytná. Na družici je umístěn vysoce stabilní oscilátor USO pracující na kmitočtu 5 MHz. Tento oscilátor poskytne referenční signál pro všechny kmitočtově konverzní bloky transpondéru družice, tím je zajištěna jejich vzájemná fázová koherence. V případě použití násobičů kmitočtu by toto zajistit nebylo možné. Na vlastní konstrukci jsou také kladené zvýšené nároky na pracovní teplotní rozsah a mechanickou spolehlivost, což vyplývá z aplikace na družici.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky",
 booktitle="Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109",
 chapter="11505",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky",
 year="2004",
 month="september",
 pages="30",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky",
 type="conference paper"
}