Detail publikace

K historii těžby polymetalických rud v lesní lokalitě Havírna u obce Štěpánova nad Svratkou

STRÁNSKÝ, K. JANOVÁ, D. KAVIČKA, F. PANTĚLEJEV, L. SEKANINA, B. SPOTZ, Z. STRÁNSKÝ, L.

Originální název

K historii těžby polymetalických rud v lesní lokalitě Havírna u obce Štěpánova nad Svratkou

Český název

K historii těžby polymetalických rud v lesní lokalitě Havírna u obce Štěpánova nad Svratkou

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předložená práce je příspěvkem k historii těžby polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud v lesní lokalitě Havírna ležící na pravém břehu Záskalského potoka, který se vlévá do řeky Svratky u obce Švařeč. Lokalita Havírna náleží k zaniklému středověkému důlnímu komplexu, jehož důlní práce zde probíhaly na ploše větší než 15 ha na severních svazích údolí v nadmořské výšce 400 až 500 m. Poslední průzkum locality spojený s nálezy a rozbory keramiky, včetně nálezů a rozborů hutnického zpracování strusek, byl prováděn v letech 1990 až 2000. Tento rozbor byl v předložené práci dale rozšířen o analýzu vzorků ze tří šachtic: šachty v práci označené Borovec-Propad H1, šachtice označené dolní H2 a šachtice označené u silnice H3. U vzorků ze všech tří prošetřovaných míst byly provedeny semikvantitativní mikroanalýzy chemického složení.

Český abstrakt

Předložená práce je příspěvkem k historii těžby polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud v lesní lokalitě Havírna ležící na pravém břehu Záskalského potoka, který se vlévá do řeky Svratky u obce Švařeč. Lokalita Havírna náleží k zaniklému středověkému důlnímu komplexu, jehož důlní práce zde probíhaly na ploše větší než 15 ha na severních svazích údolí v nadmořské výšce 400 až 500 m. Poslední průzkum locality spojený s nálezy a rozbory keramiky, včetně nálezů a rozborů hutnického zpracování strusek, byl prováděn v letech 1990 až 2000. Tento rozbor byl v předložené práci dale rozšířen o analýzu vzorků ze tří šachtic: šachty v práci označené Borovec-Propad H1, šachtice označené dolní H2 a šachtice označené u silnice H3. U vzorků ze všech tří prošetřovaných míst byly provedeny semikvantitativní mikroanalýzy chemického složení.

Klíčová slova

polymetelické Pb-Cu-Zn-Ag rudy, těžební lokalita Havírna, těžební lokalita Švařec

Rok RIV

2015

Vydáno

20.05.2015

Strany od

27

Strany do

34

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@article{BUT114937,
  author="Karel {Stránský} and Drahomíra {Janová} and František {Kavička} and Libor {Pantělejev} and Bohumil {Sekanina} and Zdeněk {Spotz} and Lubomír {Stránský}",
  title="K historii těžby polymetalických rud v lesní lokalitě Havírna u obce Štěpánova nad Svratkou",
  annote="Předložená práce je příspěvkem k historii těžby polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud v lesní lokalitě Havírna ležící na pravém břehu Záskalského potoka, který se vlévá do řeky Svratky u obce Švařeč. Lokalita Havírna náleží k zaniklému středověkému důlnímu komplexu, jehož důlní práce zde probíhaly na ploše větší než 15 ha na severních svazích údolí v nadmořské výšce 400 až 500 m. Poslední průzkum locality spojený s nálezy a rozbory keramiky, včetně nálezů a rozborů hutnického zpracování strusek, byl prováděn v letech 1990 až 2000. Tento rozbor byl v předložené práci dale rozšířen o analýzu vzorků ze tří šachtic: šachty v práci označené Borovec-Propad H1, šachtice označené dolní H2 a šachtice označené u silnice H3. U vzorků ze všech tří prošetřovaných míst byly provedeny semikvantitativní mikroanalýzy chemického složení.",
  chapter="114937",
  number="2",
  volume="LXVIII",
  year="2015",
  month="may",
  pages="27--34",
  type="journal article - other"
}