Detail produktu

Devítiosý manipulátor vzorku a difuzních vrstev pro Koherencí řízený holografický mikroskop

DOSTÁL, Z. KOLLÁROVÁ, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o tři paralelně uspořádané nosiče pro vzorek a dvě difuzní prostředí pro Koherencí řízený holografický mikroskop. Každý nosič lze nezávisle polohovat ve třech osách. Sestava se skládá ze základní desky, trojitého paralelogramu pro pohyb nosičů v ose "Z", tří dvouosých šroubových posuvů pro polohování v osách "X" a "Y" a z vlastních nosičů.

Klíčová slova

difuzní vrstva, manipulátor, paralelogram, šroubový posuv, Koherencí řízený holografický mikroskop

Datum vzniku

23.06.2015

Umístění

Laboratoř experimentální biofotoniky, A2/129, ÚFI, FSI, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty