Detail patentu

Výrobní cihlářská směs s obsahem zinku nebo bóru pro výrobu pálených cihlářských výrobků

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Popisuje se výrobní cihlářská směs pro plastické tvarování obsahujcí uhličitany upravené anorganickými nebo organickými sloučeninami, surovinami nebo sekundárními surovinami s obsahem iontů Zn2+ a/nebo B3+ ve formě jejich anorganických a/nebo organických sloučenin tvořící nejméně 0,25 % hmotn. pracovní směsi. Zapracováním těchto látek do pracovní směsi dochází ke snížení teploty nukleace a vzniku gehlenitu, akermanitu nebo diopsitu, které účinným způsobem ovlivňují působení volného vápna vznikajícího tepelným rozkladem vápenatých konkrecí na vlastnosti páleného cihlářského střepu.

Klíčová slova

pálená cihla, zinek, bór, vápno

Číslo patentu

305192

Datum zápisu

22.04.2015

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty