Detail produktu

Eroze - CN

DUMBROVSKÝ, M. LARIŠOVÁ, L.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software umožňuje výpočet erozního smyvu podle rovnice Wischmeier-Smith (1978) a výpočet kulminačního průtoku a transportu splavenin pomocí metody CN křivek.

Klíčová slova

Eroze, erozní smyv, CN křivka, kulminační průtok

Datum vzniku

05.01.2015

Umístění

Ústav vodního hospodářství krajiny

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty