Detail publikace

Vlnkový wienerovský filtr svalového rušení v EKG signálech

JANŮ, J. KOZUMPLÍK, J. SMITAL, L.

Originální název

Vlnkový wienerovský filtr svalového rušení v EKG signálech

Český název

Vlnkový wienerovský filtr svalového rušení v EKG signálech

Anglický název

Wavelet Wiener filter of muscular interference in ECG signals

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek popisuje princip a realizaci filtračního algoritmu pro odstranění svalového rušení z EKG signálů. Sestrojený filtr používá kombinaci metody prahování vlnkových koeficientů a wienerovské filtrace. V článku je popsána optimalizace číselných parametrů filtru pro rozdílné intenzity rušení. Uvedeny jsou i výsledky kvantitativního testu účinnosti potlačení svalového rušení na datech CSE databáze.

Český abstrakt

Článek popisuje princip a realizaci filtračního algoritmu pro odstranění svalového rušení z EKG signálů. Sestrojený filtr používá kombinaci metody prahování vlnkových koeficientů a wienerovské filtrace. V článku je popsána optimalizace číselných parametrů filtru pro rozdílné intenzity rušení. Uvedeny jsou i výsledky kvantitativního testu účinnosti potlačení svalového rušení na datech CSE databáze.

Anglický abstrakt

The paper describes the principle and implementation of filtering algorithm to remove muscular interference from ECG signals. The filter is constructed using a combination of methods thresholding wavelet coefficients and Wiener filter. The paper describes the optimization of numerical parameters for different intensity of muscular interference. The paper also presented the results of a quantitative test the effectiveness of muscular interference suppression using data from the CSE database.

Klíčová slova

filtrace EKG signálů, svalové rušení, EMG, vlnková transformace, Wienerův filtr, standardní databáze CSE, optimalizace

Rok RIV

2015

Vydáno

21.06.2015

Strany od

65

Strany do

70

Strany počet

6

BibTex


@article{BUT114561,
  author="Joshua {Janů} and Jiří {Kozumplík} and Lukáš {Smital}",
  title="Vlnkový wienerovský filtr svalového rušení v EKG signálech",
  annote="Článek popisuje princip a realizaci filtračního algoritmu pro odstranění svalového rušení z EKG signálů.
Sestrojený filtr používá kombinaci metody prahování vlnkových koeficientů a wienerovské filtrace.
V článku je popsána optimalizace číselných parametrů filtru pro rozdílné intenzity rušení.
Uvedeny jsou i výsledky kvantitativního testu účinnosti potlačení svalového rušení na datech CSE databáze.",
  chapter="114561",
  number="3",
  volume="17",
  year="2015",
  month="june",
  pages="65--70",
  type="journal article"
}