Detail publikace

Mobilní zařízení s více rádiovými rozhraními v pozici hybridního uzlu mezi WiFi a LTE sítěmi

MAŠEK, P. UHLÍŘ, D. ZEMAN, K. MAŠEK, J. BOUGIOUKLIS, C. HOŠEK, J.

Originální název

Multi-Radio Mobile Device: Evaluation of Hybrid Node Between WiFi and LTE Networks

Český název

Mobilní zařízení s více rádiovými rozhraními v pozici hybridního uzlu mezi WiFi a LTE sítěmi

Anglický název

Multi-Radio Mobile Device: Evaluation of Hybrid Node Between WiFi and LTE Networks

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

With the ubiquitous wireless network coverage, Machine-Type Communications (MTC) is emerging to enable data transfers using devices/sensors without need for human interaction. In this paper we, we introduce a comprehensive simulation scenario for modeling and analysis for heterogeneous MTC. We demonstrate the most expected scenario of MTC communication using the IEEE 802.11 standard for direct communication between sensors and for transmitting data between individual sensor and Machine-Type Communication Gateway (MTCG). The MTCG represents the hybrid node serving as bridge between two heterogeneous networks (WiFi and LTE). Following the idea of hybrid node, two active interfaces must be implemented on this node together with mechanism for handling the incoming traffic (from WiFi network) to LTE network. As a simulation tool, the Network Simulator 3 (NS-3) with implemented LTE/EPC Network Simulator (LENA) framework was used. The major contribution of this paper therefore lies in the implementation of logic for interconnection of two heterogeneous networks in simulation environment NS-3.

Český abstrakt

S všudepřítomným pokrytím bezdrátových sítí se komunikace strojového typu (Machine-Type Communications, MTC) staly klíčovým prvkem umožňujícím datové přenosy pomocí strojů a senzorů bez jakékoli interakce člověka. V tomto článku představujeme komplexní simulační scénář pro modelování a analýzu heterogenních MTC sítí. Demonstrujeme v praxi nejpravděpodobnější scénář MTC komunikace s využitím standardu IEEE 802.11 pro přímou komunikaci mezi senzory a MTC bránou, která pracuje jako hybridní uzel posyktující most mezi dvěmi různými typy sítí (WiFi a LTE). S cílem aplikovat myšlenku hybridního prvku, je třeba implementovat síťový prvek s dvěmi aktivními rádiovými rozhranimí a mechanizmy pro zpracování a přeposílání síťového provozu mezi těmi rozhraními. Jako simulační nástroj byl zvolen Network Simulator 3 (NS-3) obsahující LTE modul označovaný jako LENA. Hlavní přínos tohoto článku tedy spočívá v představení a ověření logiky potřebné pro aktivní propojení dvou odlišných síťových technologií na jednom zařízení v programu NS-3.

Anglický abstrakt

With the ubiquitous wireless network coverage, Machine-Type Communications (MTC) is emerging to enable data transfers using devices/sensors without need for human interaction. In this paper we, we introduce a comprehensive simulation scenario for modeling and analysis for heterogeneous MTC. We demonstrate the most expected scenario of MTC communication using the IEEE 802.11 standard for direct communication between sensors and for transmitting data between individual sensor and Machine-Type Communication Gateway (MTCG). The MTCG represents the hybrid node serving as bridge between two heterogeneous networks (WiFi and LTE). Following the idea of hybrid node, two active interfaces must be implemented on this node together with mechanism for handling the incoming traffic (from WiFi network) to LTE network. As a simulation tool, the Network Simulator 3 (NS-3) with implemented LTE/EPC Network Simulator (LENA) framework was used. The major contribution of this paper therefore lies in the implementation of logic for interconnection of two heterogeneous networks in simulation environment NS-3.

Klíčová slova

Komunikace strojového typu, LTE, MTC brána, Network Simulator 3, WiFi

Rok RIV

2015

Vydáno

15.05.2015

Nakladatel

International Science and Engineering Society, o.s.

Místo

Klíčova 1261/2c, 618 00 Brno, Czech Republic

Strany od

49

Strany do

54

Strany počet

6

BibTex


@article{BUT114443,
 author="Pavel {Mašek} and Dalibor {Uhlíř} and Kryštof {Zeman} and Jan {Mašek} and Christos {Bougiouklis} and Jiří {Hošek}",
 title="Multi-Radio Mobile Device: Evaluation of Hybrid Node Between WiFi and LTE Networks",
 annote="With the ubiquitous wireless network coverage, Machine-Type Communications (MTC) is emerging to enable data transfers using devices/sensors without need for human interaction. In this paper we, we introduce a comprehensive simulation scenario for modeling and analysis for heterogeneous MTC. We demonstrate the most expected scenario of MTC communication using the IEEE 802.11 standard for direct communication between sensors and for transmitting data between individual sensor and Machine-Type Communication Gateway (MTCG). The MTCG represents the hybrid node serving as bridge between two heterogeneous networks (WiFi and LTE). Following the idea of hybrid node, two active interfaces must be implemented on this node together with mechanism for handling the incoming traffic (from WiFi network) to LTE network. As a simulation tool, the Network Simulator 3 (NS-3) with implemented LTE/EPC Network Simulator (LENA) framework was used. The major contribution of this paper therefore lies in the implementation of logic for interconnection of two heterogeneous networks in simulation environment NS-3.",
 address="International Science and Engineering Society, o.s.",
 chapter="114443",
 institution="International Science and Engineering Society, o.s.",
 number="2",
 volume="4",
 year="2015",
 month="may",
 pages="49--54",
 publisher="International Science and Engineering Society, o.s.",
 type="journal article"
}