Detail publikace

Komprese EKG signálu založená na fraktálech a RLE

NĚMCOVÁ, A. VÍTEK, M.

Originální název

ECG signal compression based on fractals and RLE

Český název

Komprese EKG signálu založená na fraktálech a RLE

Anglický název

ECG signal compression based on fractals and RLE

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Compression of ECG signal is up to date challenge. There are many methods for ECG compression. This paper focuses on fractal based compression method. The method is implemented in MATLAB and compared with results in source article. New single cycle method for ECG signal compression that combines fractals and run length encoding (RLE) is created. Both methods are compared with method based on wavelet transform (WT) and RLE and up to date wavelet based Set Partitioning in Hierarchical Trees (SPIHT) algorithm.

Český abstrakt

Komprese signálu EKG je aktuální problém. Existuje mnoho metod pro kompresi signálů EKG. Příspěvek se zabývá kompresní metodou založenou na fraktálech. Tato metoda byla implementována v programovém prostředí MATLAB a získané výsledky porovnány s původními výsledky, které jsou uvedeny ve zdrojovém článku. Byla vytvořena nová metoda pro kompresi signálu EKG založená rovněž na fraktálech a RLE (proudovém kódování) s využitím jednoho cyklu signálu EKG. Obě zmíněné metody byly porovnány s dalšími - metodou založenou na vlnkové transformaci a RLE a dále s moderním algotitmem SPIHT založeným na vlnkové transformaci.

Anglický abstrakt

Compression of ECG signal is up to date challenge. There are many methods for ECG compression. This paper focuses on fractal based compression method. The method is implemented in MATLAB and compared with results in source article. New single cycle method for ECG signal compression that combines fractals and run length encoding (RLE) is created. Both methods are compared with method based on wavelet transform (WT) and RLE and up to date wavelet based Set Partitioning in Hierarchical Trees (SPIHT) algorithm.

Rok RIV

2015

Vydáno

23.04.2015

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5148-3

Kniha

Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015

Strany od

486

Strany do

490

Strany počet

5

URL

BibTex


@inproceedings{BUT114335,
 author="Andrea {Němcová} and Martin {Vítek}",
 title="ECG signal compression based on fractals and RLE",
 annote="Compression of ECG signal is up to date challenge. There are many methods for ECG compression. This paper focuses on fractal based compression method. The method is implemented in MATLAB and compared with results in source article. New single cycle method for ECG signal compression that combines fractals and run length encoding (RLE) is created. Both methods are compared with method based on wavelet transform (WT) and RLE and up to date wavelet based Set Partitioning in Hierarchical Trees (SPIHT) algorithm.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 booktitle="Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015",
 chapter="114335",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 year="2015",
 month="april",
 pages="486--490",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 type="conference paper"
}