Detail publikace

Texturní analýza CT dat nádorů plic

ŠALPLACHTA, J. JAKUBÍČEK, R.

Originální název

Texturní analýza CT dat nádorů plic

Český název

Texturní analýza CT dat nádorů plic

Anglický název

Texture analysis of tumor in lung CT data

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem svojí práce je odhalení, zda-li se metody texturní analýzy dají využít k detekci a segmentaci nádorové tkáně v plicích pacienta a zda-li je možné pomocí těchto metod rozlišit „viabilní“ úseky nádorové tkáně. Hlavním předpokladem práce je, že v rámci nádorové tkáně dochází k texturním změnám oproti okolní tkáni plic. Práce obsahuje přehled jednotlivých metod texturní analýzy. Práce se zabývá vytvořením vlastní metody, která je tvořena některými z metod texturní analýzy, které společně vytvoří matici příznaků. Ta je následně dále zpracovávána pomocí metod shlukové analýzy. Práce obsahuje teoretickou rešerši dané problematiky, popis návrhu vlastní metody a statistické vyhodnocení výsledků. Návrh metody je zpracován v programovacím prostředí Matlab

Český abstrakt

Cílem svojí práce je odhalení, zda-li se metody texturní analýzy dají využít k detekci a segmentaci nádorové tkáně v plicích pacienta a zda-li je možné pomocí těchto metod rozlišit „viabilní“ úseky nádorové tkáně. Hlavním předpokladem práce je, že v rámci nádorové tkáně dochází k texturním změnám oproti okolní tkáni plic. Práce obsahuje přehled jednotlivých metod texturní analýzy. Práce se zabývá vytvořením vlastní metody, která je tvořena některými z metod texturní analýzy, které společně vytvoří matici příznaků. Ta je následně dále zpracovávána pomocí metod shlukové analýzy. Práce obsahuje teoretickou rešerši dané problematiky, popis návrhu vlastní metody a statistické vyhodnocení výsledků. Návrh metody je zpracován v programovacím prostředí Matlab

Anglický abstrakt

The aim of this work is the revelation of the possibility of the use of texture analysis methods to detection and segmentation tumor tissue in patient’s lungs and classification viable are- as of tumor tissue. The main assumption includes the possibility that there are differences of textur- al properties between tumor and surrounding tissues and changes of these features during develop- ment and treatment of this disease. The work deals with the creation of vector of texture features which is composed of some methods of texture analysis and then processed by methods of cluster analysis in programming environment Matlab®

Klíčová slova

Texturní analýza, mikrotexturní metody, statistické metody, shluková analýza

Rok RIV

2015

Vydáno

23.04.2015

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5148-3

Kniha

Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

140

Strany do

142

Strany počet

3

BibTex


@inproceedings{BUT114313,
 author="Jakub {Šalplachta} and Roman {Jakubíček}",
 title="Texturní analýza CT dat nádorů plic",
 annote="Cílem svojí práce je odhalení, zda-li se metody texturní analýzy dají využít k detekci a segmentaci nádorové tkáně v plicích pacienta a zda-li je možné pomocí těchto metod rozlišit „viabilní“ úseky nádorové tkáně. Hlavním předpokladem práce je, že v rámci nádorové tkáně dochází k texturním změnám oproti okolní tkáni plic. Práce obsahuje přehled jednotlivých metod texturní analýzy. Práce se zabývá vytvořením vlastní metody, která je tvořena některými z metod texturní analýzy, které společně vytvoří matici příznaků. Ta je následně dále zpracovávána pomocí metod shlukové analýzy. Práce obsahuje teoretickou rešerši dané problematiky, popis návrhu vlastní metody a statistické vyhodnocení výsledků. Návrh metody je zpracován v programovacím prostředí Matlab",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 booktitle="Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015",
 chapter="114313",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 year="2015",
 month="april",
 pages="140--142",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 type="conference paper"
}