Detail patentu

Potenciostat

HÁZE, J. FUJCIK, L. PAVLÍK, M. PROKOP, R. BOHRN, M. KLEDROWETZ, V.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Jedná se integrované, inteligentní, elektrochemické zařízení, které je schopno měřit přítomnost a množství biologicky a toxicky významných látek v kapalinách. Jedná se zejména o analýzu krve, moči a potu člověka pro medicínské účely. Druhá varianta využití je zaměřena na analýzu toxických látek v kapalinách například pro analýzu spodních vod. Zařízení sestává z elektrodové měřicí části (čidla), integrovaného nanopotenciostatu, pomocných obvodů (připojení k PC, NTB atp). Výsledné zařízení je schopno využívat/vyhodnocovat řadu analýz jako je cyklická voltametrie, C/t charakteristiky, pH kapaliny atp. Navržená koncepce umožňuje sledovat chemické a biochemické děje v kapalinách bez ztráty informací měřeného signálu. Jedná se zejména o skokové změny v roztocích kapalin, kdy je do roztoku přidána pomocná látka.

Klíčová slova

nanopotenciostat, biomedicína, analýza toxických látek

Číslo patentu

27993

Datum zápisu

23.03.2015

Datum skončení platnosti

23.03.2018

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty