Detail publikace

Výzkum možností eleiminace některých složek popílku

OPRAVIL, T. MÁSILKO, J. PTÁČEK, P. ŠOUKAL, F. ŠVEC, J. BARTONÍČKOVÁ, E. ŠILER, P. KOPLÍK, J. ŠTĚPÁNKOVÁ, E.

Originální název

Výzkum možností eleiminace některých složek popílku

Český název

Výzkum možností eleiminace některých složek popílku

Typ

souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem experimentů bylo zjistit vliv různých faktorů na uvolňování NH3 z vysokoteplotního popílku, aglomerátu a stabilizátu. Byl připraven popílek s obsahem hydrogensíranu amonného (NH4HSO4), majoritního produktu (více než 95 %), který vzniká při odstraňování NOX ze spalin metodou SNCR, která je založena na přídavku roztoku močoviny nebo čpavkové vody do spalovacího procesu. Zkoumán byl vliv času, doby a intenzity míchání, teploty záměsové vody i samotného popílku na uvolňování NH3. Cílem experimentů bylo otestovat vlivy na uvolňování amoniaku z popílku po SNCR a z technologických produktů připravených z takového popílku. Dílčím, ale velice významným cílem bylo vytvořit, ověřit a certifikovat metodiku pro stanovení amoniaku v takto silně heterogenní soustavě.

Český abstrakt

Cílem experimentů bylo zjistit vliv různých faktorů na uvolňování NH3 z vysokoteplotního popílku, aglomerátu a stabilizátu. Byl připraven popílek s obsahem hydrogensíranu amonného (NH4HSO4), majoritního produktu (více než 95 %), který vzniká při odstraňování NOX ze spalin metodou SNCR, která je založena na přídavku roztoku močoviny nebo čpavkové vody do spalovacího procesu. Zkoumán byl vliv času, doby a intenzity míchání, teploty záměsové vody i samotného popílku na uvolňování NH3. Cílem experimentů bylo otestovat vlivy na uvolňování amoniaku z popílku po SNCR a z technologických produktů připravených z takového popílku. Dílčím, ale velice významným cílem bylo vytvořit, ověřit a certifikovat metodiku pro stanovení amoniaku v takto silně heterogenní soustavě.

Klíčová slova

popílek, SNCR, vysokoteplotní spalování, energetické produkty

Vydáno

09.12.2014

Nakladatel

CMV FCH VUT

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

58

Strany počet

58

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT113868,
 author="Tomáš {Opravil} and Jiří {Másilko} and Petr {Ptáček} and František {Šoukal} and Jiří {Švec} and Eva {Bartoníčková} and Pavel {Šiler} and Jan {Koplík} and Eva {Štěpánková}",
 title="Výzkum možností eleiminace některých složek popílku",
 annote="Cílem experimentů bylo zjistit vliv různých faktorů na uvolňování NH3 z vysokoteplotního popílku, aglomerátu a stabilizátu. Byl připraven popílek s obsahem hydrogensíranu amonného (NH4HSO4), majoritního produktu (více než 95 %), který vzniká při odstraňování NOX ze spalin metodou SNCR, která je založena na přídavku roztoku močoviny nebo čpavkové vody do spalovacího procesu. Zkoumán byl vliv času, doby a intenzity míchání, teploty záměsové vody i samotného popílku na uvolňování NH3. Cílem experimentů bylo otestovat vlivy na uvolňování amoniaku z popílku po SNCR a z technologických produktů připravených z takového popílku. Dílčím, ale velice významným cílem bylo vytvořit, ověřit a certifikovat metodiku pro stanovení amoniaku v takto silně heterogenní soustavě.",
 address="CMV FCH VUT",
 chapter="113868",
 institution="CMV FCH VUT",
 year="2014",
 month="december",
 pages="1--58",
 publisher="CMV FCH VUT"
}