Detail publikace

Hutnické zpracování polymetalických rud na Českomoravské vrchovině. II. Díl

STRÁNSKÝ, K. JANOVÁ, D. STRÁNSKÝ, L. KAVIČKA, F. SPOTZ, Z. PANTĚLEJEV, L.

Originální název

Hutnické zpracování polymetalických rud na Českomoravské vrchovině. II. Díl

Český název

Hutnické zpracování polymetalických rud na Českomoravské vrchovině. II. Díl

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předložený příspěvek pojednává o metalurgickém zpracování polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud v oblasti Českomoravské vrchoviny. Cílem článku je poukázat na fyzikálně chemickou podobnost metalurgického procesu, která byla v regionu Havlíčkův Brod, Jihlava a také Kutná Hora statisticky významně spojena s pražně reakčním režimem metalurgického zpracování těchto rud od 14. až do počátku 17. století. Statistickou významnost této fyzikálně-chemické podobnosti potvrdil test chemického složení souboru metalurgických strusek odebraných z devíti lokalit Struska 1 Kutná Hora - zahrnuje ukázky z mohutné haldy v blízkosti Vrbova mlýna Struska 2 Grodlův mlýn - zahrnuje vzorky z louky a potoka pod Grodlovým mlýnem Strusky 3 Simtany - zahrnuje ukázky z malých hald v blízkosti obce Simtany Strusky 4 - zahrnuje ukázky z obsahuje strusky z louky a cesty na okraji lesa pod bývalou tavírnou nad Dolním Dvorem za vesnicí Stříbrné Hory Strusky 5 - zahrnuje strusky z lokality místně nazývané Hrubů lesík, nalezené na povrchu pole před lesíkem cestou z Bartoušova Strusky 6 - strusky z menší haldy v blízkém okolí Růženiny štoly u břehů Sázavy ve Stříbrných Horách (je chráněn zákonem Strusky 7 - zahrnuje strusky z haldy před uzavřenou chráněnou štolou sv. Jana Nepomuckého v Jihlavě, v osadě zvané Hamry (chráněna zákonem) v Jihlavě - Hybrálec-Hamer; u menšího jezera Strusky 8 - obsahuje strusky nalezené na povrchu pole nad bývalou dědičnou štolou poblíž zasutého okraje bývalé štoly nad Mistrovským rybníkem v Jezdovicích Strusky 9 - strusky z Puchýrny nalezené na cestách procházejících osadou (to je na samotě obydlí v obci Jezdovice).

Český abstrakt

Předložený příspěvek pojednává o metalurgickém zpracování polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud v oblasti Českomoravské vrchoviny. Cílem článku je poukázat na fyzikálně chemickou podobnost metalurgického procesu, která byla v regionu Havlíčkův Brod, Jihlava a také Kutná Hora statisticky významně spojena s pražně reakčním režimem metalurgického zpracování těchto rud od 14. až do počátku 17. století. Statistickou významnost této fyzikálně-chemické podobnosti potvrdil test chemického složení souboru metalurgických strusek odebraných z devíti lokalit Struska 1 Kutná Hora - zahrnuje ukázky z mohutné haldy v blízkosti Vrbova mlýna Struska 2 Grodlův mlýn - zahrnuje vzorky z louky a potoka pod Grodlovým mlýnem Strusky 3 Simtany - zahrnuje ukázky z malých hald v blízkosti obce Simtany Strusky 4 - zahrnuje ukázky z obsahuje strusky z louky a cesty na okraji lesa pod bývalou tavírnou nad Dolním Dvorem za vesnicí Stříbrné Hory Strusky 5 - zahrnuje strusky z lokality místně nazývané Hrubů lesík, nalezené na povrchu pole před lesíkem cestou z Bartoušova Strusky 6 - strusky z menší haldy v blízkém okolí Růženiny štoly u břehů Sázavy ve Stříbrných Horách (je chráněn zákonem Strusky 7 - zahrnuje strusky z haldy před uzavřenou chráněnou štolou sv. Jana Nepomuckého v Jihlavě, v osadě zvané Hamry (chráněna zákonem) v Jihlavě - Hybrálec-Hamer; u menšího jezera Strusky 8 - obsahuje strusky nalezené na povrchu pole nad bývalou dědičnou štolou poblíž zasutého okraje bývalé štoly nad Mistrovským rybníkem v Jezdovicích Strusky 9 - strusky z Puchýrny nalezené na cestách procházejících osadou (to je na samotě obydlí v obci Jezdovice).

Klíčová slova

polymetalické rudy, metalurgické zpracování, Českomoravská vrchovina, 14. až 17. Století

Rok RIV

2015

Vydáno

04.02.2015

Strany od

61

Strany do

64

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT113486,
 author="Karel {Stránský} and Drahomíra {Janová} and Lubomír {Stránský} and František {Kavička} and Zdeněk {Spotz} and Libor {Pantělejev}",
 title="Hutnické zpracování polymetalických rud na Českomoravské vrchovině. II. Díl",
 annote="Předložený příspěvek pojednává o metalurgickém zpracování polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud v oblasti Českomoravské vrchoviny. Cílem článku je poukázat na fyzikálně chemickou podobnost metalurgického procesu, která byla v regionu Havlíčkův Brod, Jihlava a také Kutná Hora statisticky významně spojena s pražně reakčním režimem metalurgického zpracování těchto rud od 14. až do počátku 17. století. Statistickou významnost této fyzikálně-chemické podobnosti potvrdil test chemického složení souboru metalurgických strusek odebraných z devíti lokalit
Struska 1 Kutná Hora - zahrnuje ukázky z mohutné haldy v blízkosti Vrbova mlýna
Struska 2 Grodlův mlýn - zahrnuje vzorky z louky a potoka pod Grodlovým mlýnem
Strusky 3 Simtany - zahrnuje ukázky z malých hald v blízkosti obce Simtany
Strusky 4 - zahrnuje ukázky z obsahuje strusky z louky a cesty na okraji lesa pod bývalou tavírnou nad Dolním Dvorem za vesnicí Stříbrné Hory
Strusky 5 - zahrnuje strusky z lokality místně nazývané Hrubů lesík, nalezené na povrchu pole před lesíkem cestou z Bartoušova
Strusky 6 - strusky z menší haldy v blízkém okolí Růženiny štoly u břehů Sázavy ve Stříbrných Horách (je chráněn zákonem
Strusky 7 - zahrnuje strusky z haldy před uzavřenou chráněnou štolou sv. Jana Nepomuckého v Jihlavě, v osadě zvané Hamry (chráněna zákonem) v Jihlavě - Hybrálec-Hamer; u menšího jezera
Strusky 8 - obsahuje strusky nalezené na povrchu pole nad bývalou dědičnou štolou poblíž zasutého okraje bývalé štoly nad Mistrovským rybníkem v Jezdovicích
Strusky 9 - strusky z Puchýrny nalezené na cestách procházejících osadou (to je na samotě obydlí v obci Jezdovice).",
 chapter="113486",
 number="1-2",
 volume="LXIII (201",
 year="2015",
 month="february",
 pages="61--64",
 type="journal article - other"
}