Detail publikace

Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce

a kol.

Originální název

Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce

Český název

Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce

Anglický název

Guide to the world of international projects for young scientists

Typ

kapitola v knize

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Publikace s názvem Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce je výstupem partnerských Regionálních kontaktních organizací RKO jižní Čechy - ERA (koordinátor výstupů) RKO Liberec - ERA a RKO Jižní Morava - ERA . Publikace si klade za cíl usnadnit začínajícím vědecko-výzkumným pracovníkům orientaci v oblasti mezinárodních vědecko-výzkumných projektů financovaných z veřejných zdrojů. Text je určen čtenářům, kteří se potřebují v dané problematice zorientovat a přitom nemají ekonomické či jiné vzdělání, které by jim usnadnilo orientaci v tomto specifickém světě. Text byl proto připraven tak, aby mu porozuměl i laik, který se teprve začíná orientovat ve světě finanční podpory vědy.

Český abstrakt

Publikace s názvem Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce je výstupem partnerských Regionálních kontaktních organizací RKO jižní Čechy - ERA (koordinátor výstupů) RKO Liberec - ERA a RKO Jižní Morava - ERA . Publikace si klade za cíl usnadnit začínajícím vědecko-výzkumným pracovníkům orientaci v oblasti mezinárodních vědecko-výzkumných projektů financovaných z veřejných zdrojů. Text je určen čtenářům, kteří se potřebují v dané problematice zorientovat a přitom nemají ekonomické či jiné vzdělání, které by jim usnadnilo orientaci v tomto specifickém světě. Text byl proto připraven tak, aby mu porozuměl i laik, který se teprve začíná orientovat ve světě finanční podpory vědy.

Anglický abstrakt

A publication entitled Guide to the world of international projects for young scientists is the output of regional contact partner organizations RCO South Bohemia - ERA (coordinator outputs) RCO Liberec - ERA and RCO South Moravia - ERA. The publication aims to facilitate novice scientific researchers orientation in international research projects funded from public sources. Text is intended for readers who need to navigate in the issue, while no economic or other training that would facilitate orientation in this particular world. Text was therefore prepared to understand him as a lay person who is just starting to navigate in the world of science funding.

Klíčová slova

věda, infrastruktura, projekt, mezinárodní

Vydáno

24.12.2014

Nakladatel

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Místo

Brno

ISBN

978-80-87902-06-6

Kniha

Průvodce světem mezinárodních projektů pro začínající vědce

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

90

Strany počet

90