Detail produktu

Segmentový spalinovod využívající setrvačnosti proudu spalin

UHER, O. POSPÍŠIL, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Segmentový spalinovod geometricky komplikovaného provedení s bypassem byl řešen postupnou optimalizací jednotlivých segmentů. Tlaková ztráta proudu byla minimaliována užitím vhodných vestaveb v místech silného zakřivení proudu. Při návrhu spalinovodu s ohledem na rovnoměrnost proudění průřezem bylo využito cílené řízení průběhu statického tlaku místním využitím setrvačnosti proudu.

Klíčová slova

spalinovod, setrvačná síla

Datum vzniku

30.11.2014

Umístění

Synthos Kralupy, Kralupy nad Vltavou

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty