Detail publikace

Brněnská architektura 1918-2008

ŠLAPETA, V. VRABELOVÁ, R.

Originální název

Brněnská architektura 1918-2008

Český název

Brněnská architektura 1918-2008

Anglický název

Architecture of Brno 1918-2008

Typ

kniha odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Publikace je přehledným shrnutím vybraných budov, které jsou pro Brno významné, a zejména jsou charakteristické pro různá období vývoje brněnské architektury během existence Československa a České republiky, tedy od roku 1918, až do prvního desetiletí 21. století, s ukázkou tří realizací, zasahujících do druhé dekády našeho současného století. Materiál by měl sloužit při poznávání vývoje moderní architektury na konkrétních příkladech a s možností porovnání živých staveb, současně s posouzením změn funkcí a programů budov, případně vhodnosti provedených změn, ať funkčních či formálních.

Český abstrakt

Publikace je přehledným shrnutím vybraných budov, které jsou pro Brno významné, a zejména jsou charakteristické pro různá období vývoje brněnské architektury během existence Československa a České republiky, tedy od roku 1918, až do prvního desetiletí 21. století, s ukázkou tří realizací, zasahujících do druhé dekády našeho současného století. Materiál by měl sloužit při poznávání vývoje moderní architektury na konkrétních příkladech a s možností porovnání živých staveb, současně s posouzením změn funkcí a programů budov, případně vhodnosti provedených změn, ať funkčních či formálních.

Anglický abstrakt

The publication is a lucid summary of selected buildings that are important for Brno, and are especially characteristic for various periods of Brno architecture during the existence of Czechoslovakia and the Czech Republic, what is from 1918 until the first decade of the 21st century, with a demonstration of three realizations, intervening in the second decade of this century. The material should serve to explore the development of modern architecture with specific examples including the possibility to compare existing buildings, also with an examination of changes in functions and programs of buildings, or suitability of any changes, whether functional or formal.

Klíčová slova

brněnská architektura, urbanistické plánování, 20. století, funkcionalismus, poválečná obnova, socialistický realismus, bruselský styl, brutalismus

Rok RIV

2014

Vydáno

22.04.2014

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-904-2

Číslo edice

1

Strany počet

174

BibTex


@book{BUT112952,
 author="Vladimír {Šlapeta} and Renata {Vrabelová}",
 title="Brněnská architektura 1918-2008",
 annote="Publikace je přehledným shrnutím vybraných budov, které jsou pro Brno významné, a zejména jsou charakteristické pro různá období vývoje brněnské architektury během existence Československa a České republiky, tedy od roku 1918, až do prvního desetiletí 21. století, s ukázkou tří realizací, zasahujících do druhé dekády našeho současného století. Materiál by měl sloužit při poznávání vývoje moderní architektury na konkrétních příkladech a s možností porovnání živých staveb, současně s posouzením změn funkcí a programů budov, případně vhodnosti provedených změn, ať funkčních či formálních.",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 chapter="112952",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 year="2014",
 month="april",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="book"
}