Detail produktu

Modul zálohování napájení kritických obvodů EEC na bázi termoelektrického generátoru

ANČÍK, Z. JANÁK, L. HADAŠ, Z. VETIŠKA, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Záložní termoelektrický generátor pro letecké aplikace je určen pro napájení kritických nízko-příkonových obvodů řídicí elektroniky leteckého motoru. Teplotní gradient nutný pro výrobu el. energie je tvořen obalem leteckého motoru (cca 180 C, teplá strana) a přirozenou konvekcí do okolního prostoru (cca 80 C, studená strana). Termoelektrická přeměna energie je realizována pomocí 3 MEMS termoelektrických modulů Micropelt TGP-751. Maximální výkon generátoru je 200 mW.

Klíčová slova

termoelektrický generátor, energy harvesting, ECU, TEG, záložní zdroj

Datum vzniku

15.01.2015

Umístění

FSI VUT v Brně, A4/716

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty