Detail produktu

Automaticky kalibrovaný integrovaný obvod pro kompenzační měření velmi malých signálů bolometru s nestandardním užitím sigma-delta modulátoru

PROKOP, R. FUJCIK, L. NEUŽIL, P. PAVLÍK, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Byl navržen integrovaný obvod pro inovativní způsob měření odporové matice bolometru. Cílem je vyhodnotit změnu odporu bolometru vlivem ohřátí dopadajícím infračerveným zářením.

Klíčová slova

bolometer, kompenzační měření, integrované obvody

Datum vzniku

01.12.2014

Umístění

T10-6.27

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty