Detail publikace

Hutnické zpracování polymetalických rud na Českomoravské vrchovině

STRÁNSKÝ, K. JANOVÁ, D. STRÁNSKÝ, L. PANTĚLEJEV, L. SPOTZ, Z.

Originální název

Hutnické zpracování polymetalických rud na Českomoravské vrchovině

Český název

Hutnické zpracování polymetalických rud na Českomoravské vrchovině

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předložený příspěvek pojednává o metalurgickém zpracování polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud v oblasti Českomoravské vrchoviny. Hlavní popisované lokality v tomto příspěvku jsou – v minulosti Německý brod, v současnosti Havlíčkův Brod, bývalé královské město Jihlava, které hrálo hlavní roli v polovině 14. století a též královské město Kutná Hora na začátku 14. st. s tehdy nejbohatšími ložisky polymetalických rud v tehdejší české zemi. Cílem článku je poukázat na fyzikálně chemickou podobnost metalurgického procesu která byla v regionu Havlíčkův Brod, Jihlava a také Kutná Hora, statisticky významně spojena s pražně reakčním režimem metalurgického zpracování těchto rud od 14. až do počátku 17. století. Statistickou významnost této fyzikálně-chemické podobnosti potvrdil test chemického složení souboru metalurgických strusek taveb 1 až 9 v tab. 1.

Český abstrakt

Předložený příspěvek pojednává o metalurgickém zpracování polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud v oblasti Českomoravské vrchoviny. Hlavní popisované lokality v tomto příspěvku jsou – v minulosti Německý brod, v současnosti Havlíčkův Brod, bývalé královské město Jihlava, které hrálo hlavní roli v polovině 14. století a též královské město Kutná Hora na začátku 14. st. s tehdy nejbohatšími ložisky polymetalických rud v tehdejší české zemi. Cílem článku je poukázat na fyzikálně chemickou podobnost metalurgického procesu která byla v regionu Havlíčkův Brod, Jihlava a také Kutná Hora, statisticky významně spojena s pražně reakčním režimem metalurgického zpracování těchto rud od 14. až do počátku 17. století. Statistickou významnost této fyzikálně-chemické podobnosti potvrdil test chemického složení souboru metalurgických strusek taveb 1 až 9 v tab. 1.

Klíčová slova

polymetalické rudy, metalurgické zpracování, Českomoravská vrchovina, 14. až 17. století

Rok RIV

2014

Vydáno

10.12.2014

Strany od

470

Strany do

474

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@article{BUT111909,
 author="Karel {Stránský} and Drahomíra {Janová} and Lubomír {Stránský} and Libor {Pantělejev} and Zdeněk {Spotz}",
 title="Hutnické zpracování polymetalických rud na Českomoravské vrchovině",
 annote="Předložený příspěvek pojednává o metalurgickém zpracování polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud v oblasti Českomoravské vrchoviny. Hlavní popisované lokality v tomto příspěvku jsou – v minulosti Německý brod, v současnosti Havlíčkův Brod, bývalé královské město Jihlava, které hrálo hlavní roli v polovině 14. století a též královské město Kutná Hora na začátku 14. st. s tehdy nejbohatšími ložisky polymetalických rud v tehdejší české zemi. Cílem článku je poukázat na fyzikálně chemickou podobnost metalurgického procesu která byla v regionu Havlíčkův Brod, Jihlava a také Kutná Hora, statisticky významně spojena s pražně reakčním režimem metalurgického zpracování těchto rud od 14. až do počátku 17. století. Statistickou významnost této fyzikálně-chemické podobnosti potvrdil test chemického složení souboru metalurgických strusek taveb 1 až 9 v tab. 1.",
 chapter="111909",
 number="11-12",
 volume="2014",
 year="2014",
 month="december",
 pages="470--474",
 type="journal article - other"
}