Detail produktu

Biosenzor

SZABÓ, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Přípravek slouží pro přesunutí analytického úkonu mimo specializovanou laboratoř na místo potřeby např. v klinické oblasti přímo k pacientovi nebo obecně na místo odběru vzorku. Senzor převádí elektrochemický signál na vizuální vjem. Analytická zařízení tohoto typu se vyznačují především nízkými výrobními náklady a tudíž i nízkou cenou jedné analýzy. Navržený funkční vzorek realizuje mezičlánek mezi papírovým indikátorem a sofistikovaným diagnostickým zařízením.

Klíčová slova

biosenzor, prevodnik

Datum vzniku

09.01.2015

Umístění

Masarikova univerzita Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www