Detail publikace

Analýza elektromagnetické vlny na rozhraní heterogenního prostředí

KADLEC, R.

Originální název

Analýza elektromagnetické vlny na rozhraní heterogenního prostředí

Český název

Analýza elektromagnetické vlny na rozhraní heterogenního prostředí

Typ

dizertace

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá analýzou řešení poměrů na rozhraní vrstev s různými elektromagnetickými vlastnostmi s využitím důsledného teoretického odvození analytických vztahů. Problém řeší i pro vícenásobná rozhraní se zahrnutím efektu šíření elektromagnetické vlny s rozdílnou okamžitou rychlostí. Práce obsahuje přehled a formulaci základních vlastností metod používaných pro analýzu šíření elektromagnetické vlny, a to zejména paprskových modelů. V průběhu řešení disertační práce byly navrženy a ověřovány algoritmy pro analýzu složek elektromagnetického pole na souboru odlišných rovinných vrstevnatých materiálů. Algoritmus byl sestaven tak, aby bylo snadné vyhodnocovat všechny složky elektromagnetického pole v závislosti na rychlosti šíření vlny v heterogenním prostředí. Navržené algoritmy jsou porovnávány pomocí odlišných numerických metod pro modelování elektromagnetických vln na rozhraní materiálu. Byly porovnány složky elektromagnetického pole ve společných bodech modelu. Ve spojení s nástroji pro analýzu odezvy materiálu na zdroj spojitého signálu představují algoritmy doplňující nástroj pro návrh vrstevnatého materiálu. Návrh vrstevnatého materiálu umožňuje realizovat například bezodrazové plochy, bezodrazový přechod mezi prostředími a filtry jak pro optické, tak pro radiové kmitočty.

Český abstrakt

Práce se zabývá analýzou řešení poměrů na rozhraní vrstev s různými elektromagnetickými vlastnostmi s využitím důsledného teoretického odvození analytických vztahů. Problém řeší i pro vícenásobná rozhraní se zahrnutím efektu šíření elektromagnetické vlny s rozdílnou okamžitou rychlostí. Práce obsahuje přehled a formulaci základních vlastností metod používaných pro analýzu šíření elektromagnetické vlny, a to zejména paprskových modelů. V průběhu řešení disertační práce byly navrženy a ověřovány algoritmy pro analýzu složek elektromagnetického pole na souboru odlišných rovinných vrstevnatých materiálů. Algoritmus byl sestaven tak, aby bylo snadné vyhodnocovat všechny složky elektromagnetického pole v závislosti na rychlosti šíření vlny v heterogenním prostředí. Navržené algoritmy jsou porovnávány pomocí odlišných numerických metod pro modelování elektromagnetických vln na rozhraní materiálu. Byly porovnány složky elektromagnetického pole ve společných bodech modelu. Ve spojení s nástroji pro analýzu odezvy materiálu na zdroj spojitého signálu představují algoritmy doplňující nástroj pro návrh vrstevnatého materiálu. Návrh vrstevnatého materiálu umožňuje realizovat například bezodrazové plochy, bezodrazový přechod mezi prostředími a filtry jak pro optické, tak pro radiové kmitočty.

Klíčová slova

Elektromagnetická vlna, odraz a lom elektromagnetické vlny, Snellův zákon, polarizace, interference, vrstvy, multivrstvy, metamateriály, metoda Ray-tracing a metoda konečných prvků (MKP).

Vydáno

10.02.2014

Místo

Brno

Strany počet

85

Dokumenty

BibTex


@phdthesis{BUT111713,
  author="Radim {Kadlec}",
  title="Analýza elektromagnetické vlny na rozhraní heterogenního prostředí",
  annote="Práce se zabývá analýzou řešení poměrů na rozhraní vrstev s různými elektromagnetickými vlastnostmi s využitím důsledného teoretického odvození analytických vztahů. Problém řeší i pro vícenásobná rozhraní se zahrnutím efektu šíření elektromagnetické vlny s rozdílnou okamžitou rychlostí.
Práce obsahuje přehled a formulaci základních vlastností metod používaných pro analýzu šíření elektromagnetické vlny, a to zejména paprskových modelů. V průběhu řešení disertační práce byly navrženy a ověřovány algoritmy pro analýzu složek elektromagnetického pole na souboru odlišných rovinných vrstevnatých materiálů. Algoritmus byl sestaven tak, aby bylo snadné vyhodnocovat všechny složky elektromagnetického pole v závislosti na rychlosti šíření vlny v heterogenním prostředí.  Navržené algoritmy jsou porovnávány pomocí odlišných numerických metod pro modelování elektromagnetických vln na rozhraní materiálu. Byly porovnány složky elektromagnetického pole ve společných bodech modelu. 
Ve spojení s nástroji pro analýzu odezvy materiálu na zdroj spojitého signálu představují algoritmy doplňující nástroj pro návrh vrstevnatého materiálu. Návrh vrstevnatého materiálu umožňuje realizovat například bezodrazové plochy, bezodrazový přechod mezi prostředími a filtry jak pro optické, tak pro radiové kmitočty.",
  chapter="111713",
  howpublished="print",
  year="2014",
  month="february",
  type="dissertation"
}