Detail produktu

Mapa erozní ohroženosti zemědělských půd vodní erozí v Mikroregionu Hodonínsko

DUMBROVSKÝ, M. SOBOTKOVÁ, V.

Typ produktu

specializovaná mapa s odborným obsahem

Abstrakt

Vytvořená mapa si klade za cíl stanovení míry erozního ohrožení zemědělských pozemků vlivem vodní eroze obcím sdružených v miokroregionu Hodonínsko.

Klíčová slova

zemědělský pozemek, vodní eroze, erozní ohroženost, Mikroregion Hodonínsko

Datum vzniku

17.12.2014

Umístění

VUT v Brně, FAST, ÚVHK

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty