Detail publikace

Testování vlastností montáže součástek pro povrchovou montáž na desce č.v. 750555011 „Jednotka řízení snímače“, Závěrečná zpráva k úkolu řešeném v rámci smlouvy o dílo pro SMTplus.CZ s.r.o., HS 18257009, na základě objednávky č. 225/2013/UVY/570 od společnosti AŽD Praha

ADÁMEK, M. ŠANDERA, J. NICÁK, M.

Originální název

Testování vlastností montáže součástek pro povrchovou montáž na desce č.v. 750555011 „Jednotka řízení snímače“, Závěrečná zpráva k úkolu řešeném v rámci smlouvy o dílo pro SMTplus.CZ s.r.o., HS 18257009, na základě objednávky č. 225/2013/UVY/570 od společnosti AŽD Praha

Český název

Testování vlastností montáže součástek pro povrchovou montáž na desce č.v. 750555011 „Jednotka řízení snímače“, Závěrečná zpráva k úkolu řešeném v rámci smlouvy o dílo pro SMTplus.CZ s.r.o., HS 18257009, na základě objednávky č. 225/2013/UVY/570 od společnosti AŽD Praha

Anglický název

Testing properties of assembly components for surface mounting on board, Art 750555011 "Sensor Control Unit", Final Report

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Zkoušení pevnosti montáže součástek pro povrchovou montáž na desce č.v. 750555011 „Jednotka řízení snímače“ bylo zpracováno na základě objednávky č. 225/2013/UVY/570 od společnosti AŽD Praha, s.r.o. Cílem provedených zkoušek bylo, podle požadavku zadavatele, změření a vyhodnocení pevnosti montáže součástek pro povrchovou montáž na dodaném typu desky testem střihem podle normy IEC 62137-1-2. Na části desek bylo provedeno stárnutí pomocí teplotního cyklování definovaným profilem uvedeným výše ve zprávě (600 a 1100 cyklů) podle normy IPC-9701A. Dále bylo cílem provést analýzu struktury spoje pomocí optického a elektronového mikroskopu. Doplňkem bylo provedení RTG snímků spoje na desce s povrchovou úpravou HAL a s použitou bezolovnatou pastou pro všechny tři počty teplotních cyklů. Vzhledem k malému počtu snímků bez jejich další hlubší analýzy, je tyto snímky nutné považovat pouze za informativní.

Český abstrakt

Zkoušení pevnosti montáže součástek pro povrchovou montáž na desce č.v. 750555011 „Jednotka řízení snímače“ bylo zpracováno na základě objednávky č. 225/2013/UVY/570 od společnosti AŽD Praha, s.r.o. Cílem provedených zkoušek bylo, podle požadavku zadavatele, změření a vyhodnocení pevnosti montáže součástek pro povrchovou montáž na dodaném typu desky testem střihem podle normy IEC 62137-1-2. Na části desek bylo provedeno stárnutí pomocí teplotního cyklování definovaným profilem uvedeným výše ve zprávě (600 a 1100 cyklů) podle normy IPC-9701A. Dále bylo cílem provést analýzu struktury spoje pomocí optického a elektronového mikroskopu. Doplňkem bylo provedení RTG snímků spoje na desce s povrchovou úpravou HAL a s použitou bezolovnatou pastou pro všechny tři počty teplotních cyklů. Vzhledem k malému počtu snímků bez jejich další hlubší analýzy, je tyto snímky nutné považovat pouze za informativní.

Anglický abstrakt

Testing the strength of the assembly of surface mounted on the board, Art 750555011 "Sensor Control Unit" was elaborated on the basis of the order no. 225/2013 / UVY / 570 from AZD Praha, sro The aim of the tests carried out was, according to the client's requirements, measurement and evaluation of the strength of the assembly of surface mounted on the supplied type plate shearing test according to IEC 62137-1-2. The parts of the plates was done using the aging thermal cycling profile as above defined in the message (600 and 1100 cycles) according to IPC-9701. Furthermore, it aimed to analyze the structure of joints using optical and electron microscopy. Complementing was to perform radiographs of joints on HAL finish as used lead-free paste for all three counts of temperature cycles. Given the small number of images without undertaking further analysis, these images must be considered as guidelines only.

Klíčová slova

pájení, SMD, pevnost spoje

Vydáno

22.12.2014

Místo

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Strany od

1

Strany do

35

Strany počet

35

BibTex


@techreport{BUT111288,
  author="Martin {Adámek} and Josef {Šandera} and Michal {Nicák}",
  title="Testování vlastností montáže součástek pro povrchovou montáž na desce č.v. 750555011 „Jednotka řízení snímače“, Závěrečná zpráva k úkolu řešeném v rámci smlouvy o dílo pro SMTplus.CZ s.r.o., HS 18257009, na základě objednávky č. 225/2013/UVY/570 od společnosti AŽD Praha
",
  annote="Zkoušení pevnosti montáže součástek pro povrchovou montáž na desce č.v. 750555011 „Jednotka řízení snímače“ bylo zpracováno na základě objednávky č. 225/2013/UVY/570 od společnosti AŽD Praha, s.r.o. Cílem provedených zkoušek bylo, podle požadavku zadavatele, změření a vyhodnocení pevnosti montáže součástek pro povrchovou montáž na dodaném typu desky testem střihem podle normy IEC 62137-1-2. Na části desek bylo provedeno stárnutí pomocí teplotního cyklování definovaným profilem uvedeným výše ve zprávě (600 a 1100 cyklů) podle normy IPC-9701A. Dále bylo cílem provést analýzu struktury spoje pomocí optického a elektronového mikroskopu. Doplňkem bylo provedení RTG snímků spoje na desce s povrchovou úpravou HAL a s použitou bezolovnatou pastou pro všechny tři počty teplotních cyklů. Vzhledem k malému počtu snímků bez jejich další hlubší analýzy, je tyto snímky nutné považovat pouze za informativní.",
  chapter="111288",
  howpublished="print",
  year="2014",
  month="december",
  pages="1--35",
  type="report"
}