Detail produktu

Rychlý controller pro MR tlumič

STRECKER, Z. ROUPEC, J. MAZŮREK, I.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

MR tlumič je z elektrického hlediska indukční zátěž s indukčností řádově desítek mH. Pro regulační účely je třeba, aby byl nárůst požadovaného proudu byl co nejrychlejší - řádově desetiny milisekund. Běžné laboratorní zdroje toho nejsou schopny dosáhnout. Controller je založen na PWM regulaci. Napájecí napětí výkonové části je 3-40 V. pro nabíjení cívky je použito vyšší napětí (až 70 V). Controller také umožňuje rychlé vybíjení cívky, energie je uložena do kondenzátoru. Tak je zajištěna velmi vysoká účinnost zařízení. Zařízení umožňuje přepnout do napěťového režimu regulace.

Klíčová slova

magnetoreologické zařízení, MR, kontrolér, proudová regulace

Datum vzniku

03.02.2014

Umístění

místnost A2/412 nebo B1/114a; ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty