Detail publikace

Implementace Fialova termofyziologického modelu tepelného komfortu v Matlabu

POKORNÝ, J. JÍCHA, M.

Originální název

Implementace Fialova termofyziologického modelu tepelného komfortu v Matlabu

Český název

Implementace Fialova termofyziologického modelu tepelného komfortu v Matlabu

Typ

konferenční sborník (ne článek)

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek představuje implementaci Fialova termofyziologického modelu tepelného komfortu, který je vhodný pro vyhodnocení vlivů dynamického a nehomogenního prostředí (např. kabiny dopravních prostředků). V současné době patří Fialův model mezi nejpokročilejší v oblasti přenosu tepla vně i uvnitř člověka. Model také umožnuje predikovat dynamický tepelný pocit (index DTS) a jeho originální verze byla s úpravami převzata do komerčních programů zabývající se přenosem tepla jako např. RadTherm či Theseus-FE. Implementovali jsme Fialův model do Matlabu a otestovali na experimentálních datech dostupných v odborné literatuře. Matematický popis modelu vychází z parciálních diferenciálních rovnic popisující časově proměnné 1D vedení tepla v živých tkáních. Soustava těchto rovnic byla řešena numericky metodou konečných diferencí a to Crank-Nicolsonovým schématem.

Český abstrakt

Článek představuje implementaci Fialova termofyziologického modelu tepelného komfortu, který je vhodný pro vyhodnocení vlivů dynamického a nehomogenního prostředí (např. kabiny dopravních prostředků). V současné době patří Fialův model mezi nejpokročilejší v oblasti přenosu tepla vně i uvnitř člověka. Model také umožnuje predikovat dynamický tepelný pocit (index DTS) a jeho originální verze byla s úpravami převzata do komerčních programů zabývající se přenosem tepla jako např. RadTherm či Theseus-FE. Implementovali jsme Fialův model do Matlabu a otestovali na experimentálních datech dostupných v odborné literatuře. Matematický popis modelu vychází z parciálních diferenciálních rovnic popisující časově proměnné 1D vedení tepla v živých tkáních. Soustava těchto rovnic byla řešena numericky metodou konečných diferencí a to Crank-Nicolsonovým schématem.

Klíčová slova

tepelný komfort, Fialův model, Matlab

Vydáno

06.11.2014

Nakladatel

IBPSA-CZ

Místo

Praha

ISBN

978-80-260-7209-6

Kniha

Simulace budov a techniky prostředí 8. národní konference s mezinárodní účastí

Strany od

65

Strany do

69

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@proceedings{BUT110866,
 author="Jan {Pokorný} and Miroslav {Jícha}",
 title="Implementace Fialova termofyziologického modelu tepelného komfortu v Matlabu",
 annote="Článek představuje implementaci Fialova termofyziologického modelu tepelného komfortu, který je vhodný pro vyhodnocení vlivů dynamického a nehomogenního prostředí (např. kabiny dopravních prostředků). V současné době patří Fialův model mezi nejpokročilejší v oblasti přenosu tepla vně i uvnitř člověka. Model také umožnuje predikovat dynamický tepelný pocit (index DTS) a jeho originální verze byla s úpravami převzata do komerčních programů zabývající se přenosem tepla jako např. RadTherm či Theseus-FE. Implementovali jsme Fialův model do Matlabu a otestovali na experimentálních datech dostupných v odborné literatuře. Matematický popis modelu vychází z parciálních diferenciálních rovnic popisující časově proměnné 1D vedení tepla v živých tkáních. Soustava těchto rovnic byla řešena numericky metodou konečných diferencí a to Crank-Nicolsonovým schématem.",
 address="IBPSA-CZ",
 booktitle="Simulace budov a techniky prostředí 8. národní konference s mezinárodní účastí",
 chapter="110866",
 howpublished="print",
 institution="IBPSA-CZ",
 year="2014",
 month="november",
 pages="65--69",
 publisher="IBPSA-CZ",
 type="conference proceedings"
}