Detail produktu

Software pro určení kapacity kondenzátorů na základě měření jejich vybíjecí charakteristiky

TRČKA, T. ŠICNER, J. SPOHNER, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software pro určení kapacity kondenzátorů na základě měření jejich vybíjecí charakteristiky byl vytvořen v rámci aplikovaného výzkumu v oblasti vývoje, testování a zlepšování kvality vyráběných kondenzátorů. Program umožňuje obsluze automaticky ověřit kapacitu testovaných kondenzátorů, a to ve dvou plně funkčních variantách (laboratorní a výrobní).

Klíčová slova

testování kondenzátorů; vybíjecí charakteristiky; automatizované měření; vývojové prostředí LabVIEW

Datum vzniku

26.11.2014

Umístění

http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2014/software-pro-urceni-kapacity-kondenzatoru

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www