Detail publikace

Hutnické zpracování polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud na Českomoravské vrchovině

STRÁNSKÝ, K. JANOVÁ, D. STRÁNSKÝ, L. PANTĚLEJEV, L. KAVIČKA, F. SEKANINA, B. SPOTZ, Z.

Originální název

Hutnické zpracování polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud na Českomoravské vrchovině

Český název

Hutnické zpracování polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud na Českomoravské vrchovině

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předložený článek pojednává o metalurgickém zpracování polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud v oblasti Českomoravské vrchoviny. Hlavní popisované lokality v tomto příspěvku jsou – v minulosti Německý brod, v současnosti Havlíčkův Brod, bývalé královské město Jihlava, které hrálo hlavní roli v polovině 14. století a též královské město Kutná Hora na začátku 14. st. s tehdy nejbohatšími ložisky polymetalických rud v tehdejší české zemi. Cílem článku je poukázat na fyzikálně chemickou podobnost metalurgického procesu která byla v regionu Havlíčkův Brod, Jihlava a také Kutná Hora, statisticky významně spojena s pražně reakčním režimem metalurgického zpracování těchto rud od 14. až do počátku 17. století. Statistickou významnost této fyzikálně-chemické podobnosti potvrdil test chemického složení souboru metalurgických strusek taveb 1 až 9 v tab. 1.

Český abstrakt

Předložený článek pojednává o metalurgickém zpracování polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud v oblasti Českomoravské vrchoviny. Hlavní popisované lokality v tomto příspěvku jsou – v minulosti Německý brod, v současnosti Havlíčkův Brod, bývalé královské město Jihlava, které hrálo hlavní roli v polovině 14. století a též královské město Kutná Hora na začátku 14. st. s tehdy nejbohatšími ložisky polymetalických rud v tehdejší české zemi. Cílem článku je poukázat na fyzikálně chemickou podobnost metalurgického procesu která byla v regionu Havlíčkův Brod, Jihlava a také Kutná Hora, statisticky významně spojena s pražně reakčním režimem metalurgického zpracování těchto rud od 14. až do počátku 17. století. Statistickou významnost této fyzikálně-chemické podobnosti potvrdil test chemického složení souboru metalurgických strusek taveb 1 až 9 v tab. 1.

Klíčová slova

polymetalické rudy, metalurgické zpracování, Českomoravská vrchovina, 14. až 17. století

Rok RIV

2014

Vydáno

16.10.2014

Strany od

88

Strany do

99

Strany počet

12

Dokumenty

BibTex


@article{BUT110742,
 author="Karel {Stránský} and Drahomíra {Janová} and Lubomír {Stránský} and Libor {Pantělejev} and František {Kavička} and Bohumil {Sekanina} and Zdeněk {Spotz}",
 title="Hutnické zpracování polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud na Českomoravské vrchovině",
 annote="Předložený článek pojednává o metalurgickém zpracování polymetalických Pb-Cu-Zn-Ag rud v oblasti Českomoravské vrchoviny. Hlavní popisované lokality v tomto příspěvku jsou – v minulosti Německý brod, v současnosti Havlíčkův Brod, bývalé královské město Jihlava, které hrálo hlavní roli v polovině 14. století a též královské město Kutná Hora na začátku 14. st. s tehdy nejbohatšími ložisky polymetalických rud v tehdejší české zemi. Cílem článku je poukázat na fyzikálně chemickou podobnost metalurgického procesu která byla v regionu Havlíčkův Brod, Jihlava a také Kutná Hora, statisticky významně spojena s pražně reakčním režimem metalurgického zpracování těchto rud od 14. až do počátku 17. století. Statistickou významnost této fyzikálně-chemické podobnosti potvrdil test chemického složení souboru metalurgických strusek taveb 1 až 9 v tab. 1.",
 chapter="110742",
 howpublished="print",
 number="5",
 volume="LXVII/2014",
 year="2014",
 month="october",
 pages="88--99",
 type="journal article - other"
}