Detail publikace

Přesná lokalizace a kvantifikace magnetických fluorescenčních nanočástic uvnitř mezenchymálních buněk pomocí konfokální mikroskopie.

POLÁKOVÁ, K. ČMIEL, V. SKOPALÍK, J. HAVRDOVÁ, M. MAGRO, M. SOLAŘ, J. ZBOŘIL, R.

Originální název

Precise Localization and Quantification of Magnetic/Fluorescent Nanoparticles Inside Mesenchymal Stromal Cells by Confocal Microscopy

Český název

Přesná lokalizace a kvantifikace magnetických fluorescenčních nanočástic uvnitř mezenchymálních buněk pomocí konfokální mikroskopie.

Anglický název

Precise Localization and Quantification of Magnetic/Fluorescent Nanoparticles Inside Mesenchymal Stromal Cells by Confocal Microscopy

Typ

abstrakt

Jazyk

en

Originální abstrakt

In vivo tracking of magnetically labeled stem cells by non-invasive Magnetic Resonance Imaging (MRI) is used as an up to date method of diagnosis after transplantation. The process in vitro is tested on the cell level using confocal microscope after addition of SPIO (Superparamagnetic Iron Oxide) nanoparticles into the cultivation medium that pass through the cell membrane. Nanoparticles with organic dyes enable effective tracking in organells inside MCS. The poster describes the nanoparticles localization using Matlab.

Český abstrakt

Sledování kmenových buněk označenými magnetickými částicemi pomocí neinvazivní MRI je používáno jako moderní metoda při diagnóze po transplantaci. Tento proces je testován in vitro na buněčné úrovni s využitím konfokální mikroskopie po přidání SPIO nanočástic do kultivačního média, které se dostanou do buněk skrz membránu. Nanočástice s organickým barvivem umožňuje efektivní sledování uvnitř buněčných organel. Poster popisuje metody lokalizace nanočástic s použitím Matlabu.

Anglický abstrakt

In vivo tracking of magnetically labeled stem cells by non-invasive Magnetic Resonance Imaging (MRI) is used as an up to date method of diagnosis after transplantation. The process in vitro is tested on the cell level using confocal microscope after addition of SPIO (Superparamagnetic Iron Oxide) nanoparticles into the cultivation medium that pass through the cell membrane. Nanoparticles with organic dyes enable effective tracking in organells inside MCS. The poster describes the nanoparticles localization using Matlab.

Klíčová slova

MCS, mezenchymální buňky, konfokální mikroskopie, SPIO

Vydáno

05.11.2014

BibTex


@misc{BUT110529,
  author="Kateřina {Poláková} and Vratislav {Čmiel} and Josef {Skopalík} and Markéta {Havrdová} and Maxmiliano {Magro} and Jan {Solař} and Radek {Zbořil}",
  title="Precise Localization and Quantification of Magnetic/Fluorescent Nanoparticles Inside Mesenchymal Stromal Cells by Confocal Microscopy",
  annote="In vivo tracking of magnetically labeled stem cells by non-invasive Magnetic Resonance Imaging (MRI) is used as an up to date method of diagnosis after transplantation. The process in vitro is tested on the cell level using confocal microscope after addition of SPIO (Superparamagnetic Iron Oxide) nanoparticles into the cultivation medium that pass through the cell membrane. Nanoparticles with organic dyes enable effective tracking in organells inside MCS. The poster describes the nanoparticles localization using Matlab.",
  chapter="110529",
  year="2014",
  month="november",
  type="abstract"
}