Detail publikace

Lokalizace železitých nanočástic v intracelulárních organelách

SOLAŘ, J. ČMIEL, V.

Originální název

Localization of iron nanoparticles in intracellular organelles

Český název

Lokalizace železitých nanočástic v intracelulárních organelách

Anglický název

Localization of iron nanoparticles in intracellular organelles

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Confocal microscopy and advanced microscopy techniques were used for nanoparticles analysis. The nanoparticles were localized in the cells and their intracellular organels. Two fluorescence dyes were used to visualise nanoparticles and organels. The colocalization was used to separate nanoparticles from organels in 2D images and 3D stacks. The paper describes used algorithms for colocalization.

Český abstrakt

Pro analýzu nanočástic byla využita konfokální mikroskopie a mikroskopické techniky lokalizace v obraze. Sledovány byly nanočástice a snahou byla jejich lokalizace uvnitř buňky a vnitřních organel. Byly použity dvě fluorescenční barvy pro značení nanočástic a organel, následně byla použita kolokalizace k jejich oddělení ve 2D obrázcích i 3D řezech. Článek popisuje algoritmy používané k lokalizaci.

Anglický abstrakt

Confocal microscopy and advanced microscopy techniques were used for nanoparticles analysis. The nanoparticles were localized in the cells and their intracellular organels. Two fluorescence dyes were used to visualise nanoparticles and organels. The colocalization was used to separate nanoparticles from organels in 2D images and 3D stacks. The paper describes used algorithms for colocalization.

Klíčová slova

železité nanočástice, lokalizace, konfokální mikroskopie, kmenové buňky

Rok RIV

2014

Vydáno

20.10.2014

Strany od

156

Strany do

159

Strany počet

3

URL

BibTex


@article{BUT110525,
  author="Jan {Solař} and Vratislav {Čmiel}",
  title="Localization of iron nanoparticles in intracellular organelles",
  annote="Confocal microscopy and advanced microscopy techniques were used for nanoparticles analysis. The nanoparticles were localized in the cells and their intracellular organels. Two fluorescence dyes were used to visualise nanoparticles and organels. The colocalization was used to separate nanoparticles from organels in 2D images and 3D stacks. The paper describes used algorithms for colocalization.",
  chapter="110525",
  number="5",
  volume="16",
  year="2014",
  month="october",
  pages="156--159",
  type="journal article"
}