Detail publikace

Zkušenosti z vývoje a pilotního provozu membránového anaerobního reaktoru pro čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu

POLÁŠEK, D. HLAVÍNEK, P.

Originální název

Zkušenosti z vývoje a pilotního provozu membránového anaerobního reaktoru pro čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu

Český název

Zkušenosti z vývoje a pilotního provozu membránového anaerobního reaktoru pro čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

AnMBR jsou považovány za velmi perspektivní technologie, představující velký potenciál z důvodu šetrnosti k životnímu prostředí. Tato technologie je zvláště vhodná pro čištění průmyslových odpadních vod (CHSK nad 2000 mg/l). Mezi hlavní výhody patří vysoká kvalita odtoku (možnost opětovného využívání), vysoká účinnost odstranění organických látek (CHSK), nízká produkce kalu a tvorba bioplynu. AnMBR jsou schopny kompletní retence pomalu rostoucích anaerobních mikroorganismů v systému (i za zhoršených nebo extrémních podmínek) a mají malé prostorové nároky. Ucpávání membrán zůstává hlavní nevýhodou těchto pokrokových procesů čištění odpadních vod, protože zvyšuje provozní náklady (čištění, energie), snižuje průtok membránou a její životnost. Cílem výzkumného úsilí je zhodnotit technické a ekonomické možnosti tohoto způsobu čištění průmyslových odpadních vod za současné produkce bioplynu jako alternativního zdroje energie. V rámci projektu byla navržena pilotní jednotka AnMBR s ponornými deskovými polymerními membránovými moduly pracující v mezofilním režimu. Provozní data a rozbory odebíraných vzorků (kvalita a efektivita čištění, zanášení membrán, produkce kalu a bioplynu, aj.) jsou průběžně vyhodnocovány a slouží k optimalizaci procesů.

Český abstrakt

AnMBR jsou považovány za velmi perspektivní technologie, představující velký potenciál z důvodu šetrnosti k životnímu prostředí. Tato technologie je zvláště vhodná pro čištění průmyslových odpadních vod (CHSK nad 2000 mg/l). Mezi hlavní výhody patří vysoká kvalita odtoku (možnost opětovného využívání), vysoká účinnost odstranění organických látek (CHSK), nízká produkce kalu a tvorba bioplynu. AnMBR jsou schopny kompletní retence pomalu rostoucích anaerobních mikroorganismů v systému (i za zhoršených nebo extrémních podmínek) a mají malé prostorové nároky. Ucpávání membrán zůstává hlavní nevýhodou těchto pokrokových procesů čištění odpadních vod, protože zvyšuje provozní náklady (čištění, energie), snižuje průtok membránou a její životnost. Cílem výzkumného úsilí je zhodnotit technické a ekonomické možnosti tohoto způsobu čištění průmyslových odpadních vod za současné produkce bioplynu jako alternativního zdroje energie. V rámci projektu byla navržena pilotní jednotka AnMBR s ponornými deskovými polymerními membránovými moduly pracující v mezofilním režimu. Provozní data a rozbory odebíraných vzorků (kvalita a efektivita čištění, zanášení membrán, produkce kalu a bioplynu, aj.) jsou průběžně vyhodnocovány a slouží k optimalizaci procesů.

Klíčová slova

anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR), anaerobní technolgie, bioplyn, ucpávání membrán

Rok RIV

2014

Vydáno

11.11.2014

Nakladatel

ENVI-PUR, s.r.o.

Místo

Praha

ISBN

978-80-905059-3-3

Kniha

Nové trendy v čistírenství

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

27

Strany do

37

Strany počet

11

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT110500,
 author="Daniel {Polášek} and Petr {Hlavínek}",
 title="Zkušenosti z vývoje a pilotního provozu membránového anaerobního reaktoru pro čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu",
 annote="AnMBR jsou považovány za velmi perspektivní technologie, představující velký potenciál z důvodu šetrnosti k životnímu prostředí. Tato technologie je zvláště vhodná pro čištění průmyslových odpadních vod (CHSK nad 2000 mg/l). Mezi hlavní výhody patří vysoká kvalita odtoku (možnost opětovného využívání), vysoká účinnost odstranění organických látek (CHSK), nízká produkce kalu a tvorba bioplynu. AnMBR jsou schopny kompletní retence pomalu rostoucích anaerobních mikroorganismů v systému (i za zhoršených nebo extrémních podmínek) a mají malé prostorové nároky. Ucpávání membrán zůstává hlavní nevýhodou těchto pokrokových procesů čištění odpadních vod, protože zvyšuje provozní náklady (čištění, energie), snižuje průtok membránou a její životnost. Cílem výzkumného úsilí je zhodnotit technické a ekonomické možnosti tohoto způsobu čištění průmyslových odpadních vod za současné produkce bioplynu jako alternativního zdroje energie. V rámci projektu byla navržena pilotní jednotka AnMBR s ponornými deskovými polymerními membránovými moduly pracující v mezofilním režimu. Provozní data a rozbory odebíraných vzorků (kvalita a efektivita čištění, zanášení membrán, produkce kalu a bioplynu, aj.) jsou průběžně vyhodnocovány a slouží k optimalizaci procesů.",
 address="ENVI-PUR, s.r.o.",
 booktitle="Nové trendy v čistírenství",
 chapter="110500",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="ENVI-PUR, s.r.o.",
 year="2014",
 month="november",
 pages="27--37",
 publisher="ENVI-PUR, s.r.o.",
 type="conference paper"
}