Detail produktu

BLAST Sequence Analyzer

VADJÁK, Š. SEDLÁŘ, K. KOŠČOVÁ, P. PROVAZNÍK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software pro vizualizaci a úpravu sekvenovaných dat ve formátu *.scf. Program umožňuje načíst a porovnávat sekvenované nukleotidové sekvence z více běhů. Na základě těchto dat je sestavena konsensuální sekvence. Pomocí nástroje BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) jsou z databáze ncbi následně načteny sekvence, které jsou konsensu nejpodobnější. Uživatel má možnost prohlížet si interaktivně také flowgramy sekvenovaných dat. Na základě těchto informací může uživatel provádět editaci konsensuální sekvence. Výsledky editace včetně informací o nalezené BLAST sekvenci si poté může uživatel uložit ve formátu *.txt.

Klíčová slova

scf, sekvenování, konsensus, BLAST, flowgram

Datum vzniku

30.10.2014

Umístění

Ústav biomedicínksého inženýrství, FEKT VUT v Brně Technická 12 616 00 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www