Detail publikace

Poloautomatická kompenzace pohybu kontrastních ultrazvukových snímků abdominálních orgánů pro perfúzní analýzu

SCHÄFER, S. NYLUND, K. SAVIK, F. ENGJOM, T. MÉZL, M. JIŘÍK, R. DIMCEVSKI, G. GILJA, O. TÖNNIES, K.

Originální název

Semi-automatic motion compensation of contrast-enhanced ultrasound images from abdominal organs for perfusion analysis

Český název

Poloautomatická kompenzace pohybu kontrastních ultrazvukových snímků abdominálních orgánů pro perfúzní analýzu

Anglický název

Semi-automatic motion compensation of contrast-enhanced ultrasound images from abdominal organs for perfusion analysis

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

This paper presents a system for correcting motion influences in time-dependent 2D contrast-enhanced ultrasound (CEUS) images to assess tissue perfusion characteristics. The system consists of a semi-automatic frame selection method to find images with out-of-plane motion as well as a method for automatic motion compensation. Translational and non-rigid motion compensation is applied by introducing a temporal continuity assumption. A study consisting of 40 clinical datasets was conducted to compare the perfusion with simulated perfusion using pharmacokinetic modeling. Overall, the proposed approach decreased the mean average difference between the measured perfusion and the pharmacokinetic model estimation. It was non-inferior for three out of four patient cohorts to a manual approach and reduced the analysis time by 41% compared to manual processing.

Český abstrakt

Tento příspěvek představuje systém pro korekci pohybu u časového vývoje 2D kontrastních ultrazvukových (CEUS) snímků. Systém se skládá z poloautomatické metody výběru pro rámce nalezení snímků s pohybem mimo zobrazovací rovinu, stejně jako metodu pro automatickou kompenzaci pohybu. Translační a nerigidní kompenzace pohybu se aplikuje zavedením předpokladu časové kontinuity. Studie se skládá z 40 klinických souborů dat byla prováděna za účelem srovnání perfúze s modelováním perfuze pomocí farmakokinetických modelů. Celkově lze říci, navrhovaný přístup snížil průměrný průměrný rozdíl mezi naměřenou perfúzí a farmakokinetickými odhadu modelu. Ve srovnání s manuální korekcí je také snížena časová náročnost o 41%.

Anglický abstrakt

This paper presents a system for correcting motion influences in time-dependent 2D contrast-enhanced ultrasound (CEUS) images to assess tissue perfusion characteristics. The system consists of a semi-automatic frame selection method to find images with out-of-plane motion as well as a method for automatic motion compensation. Translational and non-rigid motion compensation is applied by introducing a temporal continuity assumption. A study consisting of 40 clinical datasets was conducted to compare the perfusion with simulated perfusion using pharmacokinetic modeling. Overall, the proposed approach decreased the mean average difference between the measured perfusion and the pharmacokinetic model estimation. It was non-inferior for three out of four patient cohorts to a manual approach and reduced the analysis time by 41% compared to manual processing.

Klíčová slova

Ultrasonografie, Analýza pohybu, Kompenzace pohybu, Registrace, CEUS, Kontrastní ultrasonografie, perfuze, modelování perfúze

Rok RIV

2015

Vydáno

16.10.2014

Nakladatel

Elsevier

Strany od

1

Strany do

9

Strany počet

9

URL

BibTex


@article{BUT110377,
 author="Sebastian {Schäfer} and Kim {Nylund} and Fredrik {Sævik} and Trond {Engjom} and Martin {Mézl} and Radovan {Jiřík} and Georg {Dimcevski} and Odd Helge {Gilja} and Klaus {Tönnies}",
 title="Semi-automatic motion compensation of contrast-enhanced ultrasound images from abdominal organs for perfusion analysis",
 annote="This paper presents a system for correcting motion influences in time-dependent 2D contrast-enhanced ultrasound (CEUS) images to assess tissue perfusion characteristics. The system consists of a semi-automatic frame selection method to find images with out-of-plane motion as well as a method for automatic motion compensation. Translational and non-rigid motion compensation is applied by introducing a temporal continuity assumption. A study consisting of 40 clinical datasets was conducted to compare the perfusion with simulated perfusion using pharmacokinetic modeling. Overall, the proposed approach decreased the mean average difference between the measured perfusion and the pharmacokinetic model estimation. It was non-inferior for three out of four patient cohorts to a manual approach and reduced the analysis time by 41% compared to manual processing.",
 address="Elsevier",
 chapter="110377",
 doi="10.1016/j.compbiomed.2014.09.014",
 howpublished="online",
 institution="Elsevier",
 number="-",
 volume="-",
 year="2014",
 month="october",
 pages="1--9",
 publisher="Elsevier",
 type="journal article"
}