Detail publikace

Registrace obrazových sekvencí z experimentální low-cost fundus kamery

KOLÁŘ, R. HOEHER, B. ODSTRČILÍK, J. SCHMAUSS, B. JAN, J.

Originální název

Registration of image sequences from experimental low-cost fundus camera

Český název

Registrace obrazových sekvencí z experimentální low-cost fundus kamery

Anglický název

Registration of image sequences from experimental low-cost fundus camera

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This paper describes new registration approach for registration of low SNR retinal image sequences. We combine two approaches - Fourier-based method for large shift correction and Lucas-Kanade tracking for small shift and rotation correction. We also propose method for evaluation of registration results, which uses spatial variation of minimum value in intensity profiles through blood-vessels. We achieved precision of registration below 2.1 pixels, which is acceptable with regards to image SNR (around 10dB). The final averaging of registered sequence leads to improvement of image quality and improvement in SNR over 10 dB.

Český abstrakt

Tento článek popisuje nový postup pro registraci obrazových sekvencí sítnice s nízkým poměrem SNR. Je prezentováno spojujení dvou přístupů - Fourierova přístupu korekci velkých posunů a optického toku pro sledování malého posunu a rotace. Rovněž navrhujeme metodu pro vyhodnocení výsledků registraci, která využívá prostorovou variaci minimální hodnoty intenzity v jasových profilech cév. Dosažená přesnost registrace je pod hodnotou 2,1 pixelů, která je přijatelné s ohledem na SNR obrazu (kolem 10 dB). Konečné průměrování registrované sekvence pak vede ke zlepšení kvality a hodnoty SNR o více než 10 dB.

Anglický abstrakt

This paper describes new registration approach for registration of low SNR retinal image sequences. We combine two approaches - Fourier-based method for large shift correction and Lucas-Kanade tracking for small shift and rotation correction. We also propose method for evaluation of registration results, which uses spatial variation of minimum value in intensity profiles through blood-vessels. We achieved precision of registration below 2.1 pixels, which is acceptable with regards to image SNR (around 10dB). The final averaging of registered sequence leads to improvement of image quality and improvement in SNR over 10 dB.

Rok RIV

2014

Vydáno

01.07.2014

Nakladatel

Springer International Publishing

Místo

London

ISBN

978-3-319-08553-1

Kniha

Biomedical Image Registration

Edice

Lecture Notes in Computer Science

Číslo edice

8545

Strany od

174

Strany do

183

Strany počet

15

URL

BibTex


@inproceedings{BUT110252,
 author="Radim {Kolář} and Bernhard {Hoeher} and Jan {Odstrčilík} and Bernhard {Schmauss} and Jiří {Jan}",
 title="Registration of image sequences from experimental low-cost fundus camera",
 annote="This paper describes new registration approach for registration of low SNR retinal image sequences. We combine two approaches - Fourier-based method for large shift correction and Lucas-Kanade tracking for small shift and rotation correction. We also propose method for evaluation of registration results, which uses spatial variation of minimum value in intensity profiles through blood-vessels. We achieved precision of registration below 2.1 pixels, which is acceptable with regards to image SNR (around 10dB). The final averaging of registered sequence leads to improvement of image quality and improvement in SNR over 10 dB.",
 address="Springer International Publishing",
 booktitle="Biomedical Image Registration",
 chapter="110252",
 doi="10.1007/978-3-319-08554-8_18",
 edition="Lecture Notes in Computer Science",
 howpublished="print",
 institution="Springer International Publishing",
 year="2014",
 month="july",
 pages="174--183",
 publisher="Springer International Publishing",
 type="conference paper"
}