Detail publikace

Zjednodušená metoda časového rozlišení doby života fluorescence při pozorávní kardiomyocytů pomocí funkce TimeGate u hybridních detektorů a bílého laseru

BAIAZITOVA, L. ČMIEL, V. PALA, J. PROVAZNÍK, I.

Originální název

Simplified time resolved observation of cardiomyocytes by TimeGate function of hybrid detectors and pulsed white light laser

Český název

Zjednodušená metoda časového rozlišení doby života fluorescence při pozorávní kardiomyocytů pomocí funkce TimeGate u hybridních detektorů a bílého laseru

Anglický název

Simplified time resolved observation of cardiomyocytes by TimeGate function of hybrid detectors and pulsed white light laser

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The abstract describes method of fluorescence time resolved observations of adult cardiac myocytes using confocal microscopy and white light laser and gating function of hybrid detectors. The quasi FLIM is visualised as the pseudocolor image.

Český abstrakt

Abstrakt popisuje metodu časového rozlišení doby života fluorescence při pozorování dospělých srdečních buněk s využitím konfokální mikroskopie, bílého laseru a funkce "light gating" u hybridních detektorů. Částečný FLIM je vyobrazen jako výsledný pseudobarevný snímek.

Anglický abstrakt

The abstract describes method of fluorescence time resolved observations of adult cardiac myocytes using confocal microscopy and white light laser and gating function of hybrid detectors. The quasi FLIM is visualised as the pseudocolor image.

Klíčová slova

kardiomyocyty, doba života fluorescence, hybridní detektory, konfokální mikroskopie

Rok RIV

2014

Vydáno

07.09.2014

Místo

Praha

ISBN

978-80-260-6720-7

Kniha

IMC 2014 PROCEEDINGS

Strany od

1378

Strany do

1379

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT110161,
  author="Larisa {Baiazitova} and Vratislav {Čmiel} and Jan {Pala} and Ivo {Provazník}",
  title="Simplified time resolved observation of cardiomyocytes by TimeGate function of hybrid detectors and pulsed white light laser",
  annote="The abstract describes method of fluorescence time resolved observations of adult cardiac myocytes using confocal microscopy and white light laser and gating function of hybrid detectors. The quasi FLIM is visualised as the pseudocolor image.",
  booktitle="IMC 2014 PROCEEDINGS",
  chapter="110161",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2014",
  month="september",
  pages="1378--1379",
  type="conference paper"
}