Detail publikace

Použití metody ASL pro sledování vývoje septické encefalopatie na myších

GROSSOVÁ, L. DRAŽANOVÁ, E. STARČUK, Z. KOPÁČIK, R. BEDNAŘÍK, J.

Originální název

Použití metody ASL pro sledování vývoje septické encefalopatie na myších

Český název

Použití metody ASL pro sledování vývoje septické encefalopatie na myších

Anglický název

Using ASL methods for monitoring the development of septic encephalopathy in mice

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Jedním z projevů sepse organismu je alterace mozku v jeho struktuře a metabolismu. Pozorování daných změn na mozku vede k lepšímu porozumění tomuto onemocnění a tím potenciálně i ke zvýšení počtu přežívajících pacientů. Provedená pilotní studie byla zaměřena na pozorování morfologie a změny hemodynamiky mozku pomocí MRI se simulací septické encefalopatie indukované lipopolysacharidem u myší, což je jeden z animálních modelů sepse. Kromě vizuálního potvrzení vasogenního edému z anatomických snímků, byla navíc provedena kvantifikace průtoku z metody ASL, která odhalila jeho zvýšení u myší s navozenou sepsí v oblastech laterálních ventrikulů a Willisova okruhu. Na základě těchto výsledků skýtá ASL metoda perfuse velký potenciál při objektivním sledování a hodnocení rozvoje septické encefalopatie u myší.

Český abstrakt

Jedním z projevů sepse organismu je alterace mozku v jeho struktuře a metabolismu. Pozorování daných změn na mozku vede k lepšímu porozumění tomuto onemocnění a tím potenciálně i ke zvýšení počtu přežívajících pacientů. Provedená pilotní studie byla zaměřena na pozorování morfologie a změny hemodynamiky mozku pomocí MRI se simulací septické encefalopatie indukované lipopolysacharidem u myší, což je jeden z animálních modelů sepse. Kromě vizuálního potvrzení vasogenního edému z anatomických snímků, byla navíc provedena kvantifikace průtoku z metody ASL, která odhalila jeho zvýšení u myší s navozenou sepsí v oblastech laterálních ventrikulů a Willisova okruhu. Na základě těchto výsledků skýtá ASL metoda perfuse velký potenciál při objektivním sledování a hodnocení rozvoje septické encefalopatie u myší.

Anglický abstrakt

One of the manifestations of sepsis organism's brain alterations in its structure and metabolism. Observation of the changes to the brain leads to a better understanding of the disease and thus potentially to increase the number of surviving patients. A pilot study was aimed at observing changes in morphology and hemodynamics of the brain using MRI simulation septic encephalopathy induced by lipopolysacharide in mice, which is one of the animal models of sepsis. Besides visual confirmation vasogen edema anatomical images were additionally implemented method of quantifying flow ASL, which revealed the increase in mice induced sepsis lateral ventricles and the Willis circuit. Based on these results, the ASL method offers great potential for perfusion objective monitoring and evaluation of the development of septic encephalopathy in mice.

Klíčová slova

MRI, ASL, septická encefalopatie, animální model, vasogenní edém

Rok RIV

2014

Vydáno

15.10.2014

Nakladatel

Společnost elektrotechnického inženýrství

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5049-3

Kniha

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Číslo edice

první vydání

Strany od

9

Strany do

15

Strany počet

7

BibTex


@inproceedings{BUT110150,
 author="Lucie {Krátká} and Eva {Dražanová} and Zenon {Starčuk} and Roman {Kopáčik} and Josef {Bednařík}",
 title="Použití metody ASL pro sledování vývoje septické encefalopatie na myších",
 annote="Jedním z projevů sepse organismu je alterace mozku v jeho struktuře a metabolismu. Pozorování daných změn na mozku vede k lepšímu porozumění tomuto onemocnění a tím potenciálně i ke zvýšení počtu přežívajících pacientů. Provedená pilotní studie byla zaměřena na pozorování morfologie a změny hemodynamiky mozku pomocí MRI se simulací septické encefalopatie indukované lipopolysacharidem u myší, což je jeden z animálních modelů sepse. Kromě vizuálního potvrzení vasogenního edému z anatomických snímků, byla navíc provedena kvantifikace průtoku z metody ASL, která odhalila jeho zvýšení u myší s navozenou sepsí v oblastech laterálních ventrikulů a Willisova okruhu. Na základě těchto výsledků skýtá ASL metoda perfuse velký potenciál při objektivním sledování a hodnocení rozvoje septické encefalopatie u myší.",
 address="Společnost elektrotechnického inženýrství",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="110150",
 howpublished="print",
 institution="Společnost elektrotechnického inženýrství",
 year="2014",
 month="october",
 pages="9--15",
 publisher="Společnost elektrotechnického inženýrství",
 type="conference paper"
}