Detail publikace

Použití metody ASL pro sledování vývoje septické encefalopatie na myších

GROSSOVÁ, L. DRAŽANOVÁ, E. STARČUK, Z. KOPÁČIK, R. BEDNAŘÍK, J.

Originální název

Použití metody ASL pro sledování vývoje septické encefalopatie na myších

Český název

Použití metody ASL pro sledování vývoje septické encefalopatie na myších

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Jedním z projevů sepse organismu je alterace mozku v jeho struktuře a metabolismu. Pozorování daných změn na mozku vede k lepšímu porozumění tomuto onemocnění a tím potenciálně i ke zvýšení počtu přežívajících pacientů. Provedená pilotní studie byla zaměřena na pozorování morfologie a změny hemodynamiky mozku pomocí MRI se simulací septické encefalopatie indukované lipopolysacharidem u myší, což je jeden z animálních modelů sepse. Kromě vizuálního potvrzení vasogenního edému z anatomických snímků, byla navíc provedena kvantifikace průtoku z metody ASL, která odhalila jeho zvýšení u myší s navozenou sepsí v oblastech laterálních ventrikulů a Willisova okruhu. Na základě těchto výsledků skýtá ASL metoda perfuse velký potenciál při objektivním sledování a hodnocení rozvoje septické encefalopatie u myší.

Český abstrakt

Jedním z projevů sepse organismu je alterace mozku v jeho struktuře a metabolismu. Pozorování daných změn na mozku vede k lepšímu porozumění tomuto onemocnění a tím potenciálně i ke zvýšení počtu přežívajících pacientů. Provedená pilotní studie byla zaměřena na pozorování morfologie a změny hemodynamiky mozku pomocí MRI se simulací septické encefalopatie indukované lipopolysacharidem u myší, což je jeden z animálních modelů sepse. Kromě vizuálního potvrzení vasogenního edému z anatomických snímků, byla navíc provedena kvantifikace průtoku z metody ASL, která odhalila jeho zvýšení u myší s navozenou sepsí v oblastech laterálních ventrikulů a Willisova okruhu. Na základě těchto výsledků skýtá ASL metoda perfuse velký potenciál při objektivním sledování a hodnocení rozvoje septické encefalopatie u myší.

Klíčová slova

MRI, ASL, septická encefalopatie, animální model, vasogenní edém

Rok RIV

2014

Vydáno

15.10.2014

Nakladatel

Společnost elektrotechnického inženýrství

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5049-3

Kniha

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Číslo edice

první vydání

Strany od

9

Strany do

15

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT110150,
 author="Lucie {Krátká} and Eva {Dražanová} and Zenon {Starčuk} and Roman {Kopáčik} and Josef {Bednařík}",
 title="Použití metody ASL pro sledování vývoje septické encefalopatie na myších",
 annote="Jedním z projevů sepse organismu je alterace mozku v jeho struktuře a metabolismu. Pozorování daných změn na mozku vede k lepšímu porozumění tomuto onemocnění a tím potenciálně i ke zvýšení počtu přežívajících pacientů. Provedená pilotní studie byla zaměřena na pozorování morfologie a změny hemodynamiky mozku pomocí MRI se simulací septické encefalopatie indukované lipopolysacharidem u myší, což je jeden z animálních modelů sepse. Kromě vizuálního potvrzení vasogenního edému z anatomických snímků, byla navíc provedena kvantifikace průtoku z metody ASL, která odhalila jeho zvýšení u myší s navozenou sepsí v oblastech laterálních ventrikulů a Willisova okruhu. Na základě těchto výsledků skýtá ASL metoda perfuse velký potenciál při objektivním sledování a hodnocení rozvoje septické encefalopatie u myší.",
 address="Společnost elektrotechnického inženýrství",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="110150",
 howpublished="print",
 institution="Společnost elektrotechnického inženýrství",
 year="2014",
 month="october",
 pages="9--15",
 publisher="Společnost elektrotechnického inženýrství",
 type="conference paper"
}