Detail produktu

Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního přelivu a skluzu VD Morávka

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Hydraulický modelový výzkum definoval kapacitu stávajícího bezpečnostního přelivu při převádění kontrolního povodňového průtoku, byly vyzkoušeny alternativní tvarové úpravy objektu a předpolí pro zvýšení kapacity. Byla definována ekonomická úprava stávajícího skluzu pro převádění extrémních povodní.

Klíčová slova

Průtok, bezpečnostní přeliv, skluz, kontrolní povodňová vlna.

Datum vzniku

01.10.2013

Umístění

Budova F, FAST VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty