Detail publikace

Modifikace detrendované analýzy fluktuace využívající charakteristický tvar DFA křivky

ŠIKNER, T. KOLÁŘ, R.

Originální název

Modifikace detrendované analýzy fluktuace využívající charakteristický tvar DFA křivky

Český název

Modifikace detrendované analýzy fluktuace využívající charakteristický tvar DFA křivky

Anglický název

Modification of Detrended fluctuation analysis using the characteristic shape of the DFA curve

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V oblasti analýzy HRV (variabilita srdečního rytmu) signálu je metoda detrendovaná analýza fluktuace (DFA) navržena na typické tvary tzv. DFA křivky, které se vyskytují převážně u zdravých jedinců. DFA křivky nemocných mívají charakteristický tvar. Příspěvek prezentuje modifikaci metody DFA, která je přizpůsobena na tyto charakteristické tvary.

Český abstrakt

V oblasti analýzy HRV (variabilita srdečního rytmu) signálu je metoda detrendovaná analýza fluktuace (DFA) navržena na typické tvary tzv. DFA křivky, které se vyskytují převážně u zdravých jedinců. DFA křivky nemocných mívají charakteristický tvar. Příspěvek prezentuje modifikaci metody DFA, která je přizpůsobena na tyto charakteristické tvary.

Anglický abstrakt

In heart rate variability (HRV) analysis, detrended fluctuation analysis (DFA) is designed for typical shapes of so-called DFA curve. These shapes occur predominantly in healthy subjects. DFA curves of patients tend to have characteristic shapes. The paper presents a modification of the DFA method, which is adapted to these characteristic shapes.

Klíčová slova

Detrendovaná analýza fluktuace, variabilita srdečního rytmu

Rok RIV

2014

Vydáno

15.10.2014

ISBN

978-80-214-5049-3

Kniha

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Strany od

55

Strany do

60

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT110090,
  author="Tomáš {Šikner} and Radim {Kolář}",
  title="Modifikace detrendované analýzy fluktuace využívající charakteristický tvar DFA křivky",
  annote="V oblasti analýzy HRV (variabilita srdečního rytmu) signálu je metoda detrendovaná analýza fluktuace (DFA) navržena na typické tvary tzv. DFA křivky, které se vyskytují převážně u zdravých jedinců. DFA křivky nemocných mívají charakteristický tvar. Příspěvek prezentuje modifikaci metody DFA, která je přizpůsobena na tyto charakteristické tvary.",
  booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
  chapter="110090",
  howpublished="print",
  year="2014",
  month="october",
  pages="55--60",
  type="conference paper"
}