Detail publikace

Flexibilní předregistrace plicních CT dat

JAKUBÍČEK, R. JAN, J.

Originální název

Flexibilní předregistrace plicních CT dat

Český název

Flexibilní předregistrace plicních CT dat

Anglický název

Flexible image registration preprocessing of lung CT data.

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V této práci byl navržen model pro hrubou registraci (předregistraci) 4D CT plicních dat jako součást komplexní registrační metody s ohledem na přesnost a výpočetní náročnost. Model využívá pružné geometrické transformace a pro nalezení deformační matice je použita 3D disparitní analýza, jejíž výpočet je realizován ve spektrální oblasti. Metoda byla testována na veřejně dostupném validačním POPI modelu a souboru reálných pacientských dat.

Český abstrakt

V této práci byl navržen model pro hrubou registraci (předregistraci) 4D CT plicních dat jako součást komplexní registrační metody s ohledem na přesnost a výpočetní náročnost. Model využívá pružné geometrické transformace a pro nalezení deformační matice je použita 3D disparitní analýza, jejíž výpočet je realizován ve spektrální oblasti. Metoda byla testována na veřejně dostupném validačním POPI modelu a souboru reálných pacientských dat.

Anglický abstrakt

This paper deals with the registration of 4D lung images taken by computed tomography (CT). This model is part of complex registration algorithm. The high accuracy and low computational complexity was taken into account. The proposed model is based on flexible geometrical transform and the 3D disparity analysis for determination of deformation field is used. The computation of disparity analysis is realized in spectral domain for lower computational complexity. The model was tested on the public registration model (POPI model) and real pacient data.

Klíčová slova

Předzpracování obrazů, flexibilní registrace, disparitní analýza, deformační pole, plicní CT data

Rok RIV

2014

Vydáno

15.10.2014

Nakladatel

ÚBMI, VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5049-3

Kniha

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Číslo edice

1

Strany od

26

Strany do

36

Strany počet

11

BibTex


@inproceedings{BUT109979,
 author="Roman {Jakubíček} and Jiří {Jan}",
 title="Flexibilní předregistrace plicních CT dat",
 annote="V této práci byl navržen model pro hrubou registraci (předregistraci) 4D CT plicních dat jako součást komplexní registrační metody s ohledem na přesnost a výpočetní náročnost. Model využívá pružné geometrické transformace a pro nalezení deformační matice je použita 3D disparitní analýza, jejíž výpočet je realizován ve spektrální oblasti. Metoda byla testována na veřejně dostupném validačním POPI modelu a souboru reálných pacientských dat.",
 address="ÚBMI, VUT v Brně",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="109979",
 howpublished="print",
 institution="ÚBMI, VUT v Brně",
 year="2014",
 month="october",
 pages="26--36",
 publisher="ÚBMI, VUT v Brně",
 type="conference paper"
}