Detail publikace

3D segmentace tkání s využitím Markovských náhodných polí

CHMELÍK, J. JAN, J.

Originální název

3D segmentace tkání s využitím Markovských náhodných polí

Český název

3D segmentace tkání s využitím Markovských náhodných polí

Anglický název

3D Tissue Segmentation using Markov Random Fields

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento příspěvek se zabývá segmentací 3D obrazů plic pořízených pomocí počítačové tomografie (CT). Segmentace na jednotlivé tkáně (plicní tkáň, měkké tkáně, kosti) je prováděna s využitím Bayesovské klasifikace a Markovských náhodných polí, přičemž jako optimalizační algoritmus úlohy je využita metoda Modified Metropolis Dynamic (MMD). Rozlišení jednotlivých tkání je nezbytnou součástí předzpracování dat pro následnou analýzu; například tvar, velikost a kontura plic, následná segmentace cév a dýchacích cest, nádorové studie a další analýzy ostatních tkání.

Český abstrakt

Tento příspěvek se zabývá segmentací 3D obrazů plic pořízených pomocí počítačové tomografie (CT). Segmentace na jednotlivé tkáně (plicní tkáň, měkké tkáně, kosti) je prováděna s využitím Bayesovské klasifikace a Markovských náhodných polí, přičemž jako optimalizační algoritmus úlohy je využita metoda Modified Metropolis Dynamic (MMD). Rozlišení jednotlivých tkání je nezbytnou součástí předzpracování dat pro následnou analýzu; například tvar, velikost a kontura plic, následná segmentace cév a dýchacích cest, nádorové studie a další analýzy ostatních tkání.

Anglický abstrakt

This paper deals with the segmentation of 3D lung images taken by computed tomography (CT). Segmentation of individual tissues (lung tissue, soft tissue, bones) is performed using Bayesian classification and Markov random fields, with the task as an optimization algorithm is used Modified Metropolis Dynamic method (MMD). Classification of individual tissues is an essential part of data preprocessing for subsequent analysis; such as shape, size and contour of the lung anylisis, followed by segmentation of blood vessels and airways, cancer studies and other analyzes of other tissues.

Klíčová slova

Markovská náhodná pole, 3D segmentace, Bayesovská klasifikace

Rok RIV

2014

Vydáno

15.10.2014

Nakladatel

ÚBMI, VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5049-3

Kniha

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Číslo edice

1

Strany od

16

Strany do

25

Strany počet

10

BibTex


@inproceedings{BUT109927,
 author="Jiří {Chmelík} and Jiří {Jan}",
 title="3D segmentace tkání s využitím Markovských náhodných polí",
 annote="Tento příspěvek se zabývá segmentací 3D obrazů plic pořízených pomocí počítačové tomografie (CT). Segmentace na jednotlivé tkáně (plicní tkáň, měkké tkáně, kosti) je prováděna s využitím Bayesovské klasifikace a Markovských náhodných polí, přičemž jako optimalizační algoritmus úlohy je využita metoda Modified Metropolis Dynamic (MMD). Rozlišení jednotlivých tkání je nezbytnou součástí předzpracování dat pro následnou analýzu; například tvar, velikost a kontura plic, následná segmentace cév a dýchacích cest, nádorové studie a další analýzy ostatních tkání.",
 address="ÚBMI, VUT v Brně",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="109927",
 howpublished="print",
 institution="ÚBMI, VUT v Brně",
 year="2014",
 month="october",
 pages="16--25",
 publisher="ÚBMI, VUT v Brně",
 type="conference paper"
}