Detail publikace

Limity a možnosti difúzního MRI v zobrazování bílé hmoty mozku

LABOUNEK, R. MIKL, M. JAKUBÍČEK, R. CHMELÍK, J. JAN, J.

Originální název

Limity a možnosti difúzního MRI v zobrazování bílé hmoty mozku

Český název

Limity a možnosti difúzního MRI v zobrazování bílé hmoty mozku

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Studie shrnuje dosavadní stav a vývoj v oblasti difúzního MRI a modelování multi-tensorů anizotropní difúze uvnitř voxelů. Zaměřuje se na nedostatky traktografie zapříčiněné nemožností od sebe rozlišit křížící se a ohýbající se vlákna uvnitř jednotlivých voxelů a navrhuje teoretickou možnost řešení. V poslední části studie jsou představeny prvotní výsledky vznikajícího simulátoru, generující difúzní MRI data přímo od Brownova pohybu uvnitř vláken a v extracelulárním prostoru.

Český abstrakt

Studie shrnuje dosavadní stav a vývoj v oblasti difúzního MRI a modelování multi-tensorů anizotropní difúze uvnitř voxelů. Zaměřuje se na nedostatky traktografie zapříčiněné nemožností od sebe rozlišit křížící se a ohýbající se vlákna uvnitř jednotlivých voxelů a navrhuje teoretickou možnost řešení. V poslední části studie jsou představeny prvotní výsledky vznikajícího simulátoru, generující difúzní MRI data přímo od Brownova pohybu uvnitř vláken a v extracelulárním prostoru.

Klíčová slova

difúzní MRI, multi-tensor difúze, křížící a ohýbající se vlákna, traktografie, Brownův pohyb, náhodná procházka

Rok RIV

2014

Vydáno

15.10.2014

Nakladatel

UBMI, VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5049-3

Kniha

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Číslo edice

1

Strany od

37

Strany do

46

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT109913,
 author="René {Labounek} and Michal {Mikl} and Roman {Jakubíček} and Jiří {Chmelík} and Jiří {Jan}",
 title="Limity a možnosti difúzního MRI v zobrazování bílé hmoty mozku",
 annote="Studie shrnuje dosavadní stav a vývoj v oblasti difúzního MRI a modelování multi-tensorů anizotropní difúze uvnitř voxelů. Zaměřuje se na nedostatky traktografie zapříčiněné nemožností od sebe rozlišit křížící se a ohýbající se vlákna uvnitř jednotlivých voxelů a navrhuje teoretickou možnost řešení. V poslední části studie jsou představeny prvotní výsledky vznikajícího simulátoru, generující difúzní MRI data přímo od Brownova pohybu uvnitř vláken a v extracelulárním prostoru.",
 address="UBMI, VUT v Brně",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="109913",
 howpublished="print",
 institution="UBMI, VUT v Brně",
 year="2014",
 month="october",
 pages="37--46",
 publisher="UBMI, VUT v Brně",
 type="conference paper"
}