Detail publikace

Limity a možnosti difúzního MRI v zobrazování bílé hmoty mozku

LABOUNEK, R. MIKL, M. JAKUBÍČEK, R. CHMELÍK, J. JAN, J.

Originální název

Limity a možnosti difúzního MRI v zobrazování bílé hmoty mozku

Český název

Limity a možnosti difúzního MRI v zobrazování bílé hmoty mozku

Anglický název

Limits and possibilities of diffusion MRI imaging of white matter in the brain

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Studie shrnuje dosavadní stav a vývoj v oblasti difúzního MRI a modelování multi-tensorů anizotropní difúze uvnitř voxelů. Zaměřuje se na nedostatky traktografie zapříčiněné nemožností od sebe rozlišit křížící se a ohýbající se vlákna uvnitř jednotlivých voxelů a navrhuje teoretickou možnost řešení. V poslední části studie jsou představeny prvotní výsledky vznikajícího simulátoru, generující difúzní MRI data přímo od Brownova pohybu uvnitř vláken a v extracelulárním prostoru.

Český abstrakt

Studie shrnuje dosavadní stav a vývoj v oblasti difúzního MRI a modelování multi-tensorů anizotropní difúze uvnitř voxelů. Zaměřuje se na nedostatky traktografie zapříčiněné nemožností od sebe rozlišit křížící se a ohýbající se vlákna uvnitř jednotlivých voxelů a navrhuje teoretickou možnost řešení. V poslední části studie jsou představeny prvotní výsledky vznikajícího simulátoru, generující difúzní MRI data přímo od Brownova pohybu uvnitř vláken a v extracelulárním prostoru.

Anglický abstrakt

The study summarizes the current status and development in the field of diffusion MRI and modeling of anisotropic diffusion multi-tensors within voxels. It focuses on the tractography shortcomings caused by the inability to distinguish between crossing and bending fibers within each voxel and suggests the theoretical possibility of a solution. In the last part, initiakl results of emerging simulator are presented. It generates diffusion MRI data directly based on Brownian motion inside fibers and in extracellular space.

Klíčová slova

difúzní MRI, multi-tensor difúze, křížící a ohýbající se vlákna, traktografie, Brownův pohyb, náhodná procházka

Rok RIV

2014

Vydáno

15.10.2014

Nakladatel

UBMI, VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5049-3

Kniha

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Číslo edice

1

Strany od

37

Strany do

46

Strany počet

10

BibTex


@inproceedings{BUT109913,
 author="René {Labounek} and Michal {Mikl} and Roman {Jakubíček} and Jiří {Chmelík} and Jiří {Jan}",
 title="Limity a možnosti difúzního MRI v zobrazování bílé hmoty mozku",
 annote="Studie shrnuje dosavadní stav a vývoj v oblasti difúzního MRI a modelování multi-tensorů anizotropní difúze uvnitř voxelů. Zaměřuje se na nedostatky traktografie zapříčiněné nemožností od sebe rozlišit křížící se a ohýbající se vlákna uvnitř jednotlivých voxelů a navrhuje teoretickou možnost řešení. V poslední části studie jsou představeny prvotní výsledky vznikajícího simulátoru, generující difúzní MRI data přímo od Brownova pohybu uvnitř vláken a v extracelulárním prostoru.",
 address="UBMI, VUT v Brně",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="109913",
 howpublished="print",
 institution="UBMI, VUT v Brně",
 year="2014",
 month="october",
 pages="37--46",
 publisher="UBMI, VUT v Brně",
 type="conference paper"
}