Detail publikace

Charakteristika fekální mikroflóry nosnic a brojlerů v drůbežářských velkofarmách v Chorvatsku, České republice, Maďarsku a Slovinsku

VÍDEŇSKÁ, P. RAHMAN, M. FALDYNOVÁ, M. BABÁK, V. MATULOVÁ, M. PRUKNER-RADOVCIC, E. KŘÍŽEK, I. SMOLE-MOZINA, S. KOVAC, J. SZMOLKA, A. NAGY, B. SEDLÁŘ, K. ČEJKOVÁ, D. RYCHLÍK, I.

Originální název

Characterization of Egg Laying Hen and Broiler Fecal Microbiota in Poultry Farms in Croatia, Czech Republic, Hungary and Slovenia

Český název

Charakteristika fekální mikroflóry nosnic a brojlerů v drůbežářských velkofarmách v Chorvatsku, České republice, Maďarsku a Slovinsku

Anglický název

Characterization of Egg Laying Hen and Broiler Fecal Microbiota in Poultry Farms in Croatia, Czech Republic, Hungary and Slovenia

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Poultry meat is the most common protein source of animal origin for humans. However, intensive breeding of animals in confined spaces has led to poultry colonisation by microbiota with a zoonotic potential or encoding antibiotic resistances. In this study we were therefore interested in the prevalence of selected antibiotic resistance genes and microbiota composition in feces of egg laying hens and broilers originating from 4 different Central European countries determined by real-time PCR and 16S rRNA gene pyrosequencing, respectively. strA gene was present in 1 out of 10,000 bacteria. The prevalence of sul1, sul2 and tet(B) in poultry microbiota was approx. 6 times lower than that of the strA gene. tet(A) and cat were the least prevalent being present in around 3 out of 10,000,000 bacteria forming fecal microbiome. The core chicken fecal microbiota was formed by 26 different families. Rather unexpectedly, representatives of Desulfovibrionaceae and Campylobacteraceae, both capable of hydrogen utilisation in complex microbial communities, belonged among core microbiota families. Understanding the roles of individual population members in the total metabolism of the complex community may allow for interventions which might result in the replacement of Campylobacteraceae with Desulfovibrionaceae and a reduction of Campylobacter colonisation in broilers, carcasses, and consequently poultry meat products.

Český abstrakt

Drůbeží maso je nejčastějším zdrojem bílkovin živočišného původu pro lidi. Nicméně, intenzivní chov zvířat v uzavřených prostorech vedlo k drůbeže kolonizace mikroflóry s původců možných nebo kódující antibiotickou rezistencí. V této studii jsme proto zájem o výskytu vybraných genů rezistence a složení mikroflóry ve výkalech vaječných nosnic a brojlerů pocházejících ze 4 různých zemích střední Evropy stanovených real-time PCR a 16S rRNA genu Pyrosequencing, resp. avohcýv gen byl přítomen v 1 z 10000 bakterií.Prevalence sul1, sul2 a tet (B) v drůbežím mikroflóry je cca. 6 krát nižší než u genu Stra. tet (A) a kočky byly alespoň převládající je přítomen v asi 3 z 10000000 bakterií tvořících fekální mikrobiomem. Jádro kuře fekální mikroflóry byla vytvořena 26 různých rodin. Nečekaně, zástupci Desulfovibrionaceae a Campylobacteraceae, jak dokáže využití vodíku v komplexních mikrobiálních společenstev, patřil mezi klíčové mikroflóry rodiny. Pochopení role jednotlivých členů populace na celkovém metabolismu komplexní komunity mohou povolit zásahy, které by mohly vést k nahrazení Campylobacteraceae s Desulfovibrionaceae a snížení Campylobacter kolonizace u brojlerů, jatečně upravená těla a následně výrobky z drůbežího masa.

Anglický abstrakt

Poultry meat is the most common protein source of animal origin for humans. However, intensive breeding of animals in confined spaces has led to poultry colonisation by microbiota with a zoonotic potential or encoding antibiotic resistances. In this study we were therefore interested in the prevalence of selected antibiotic resistance genes and microbiota composition in feces of egg laying hens and broilers originating from 4 different Central European countries determined by real-time PCR and 16S rRNA gene pyrosequencing, respectively. strA gene was present in 1 out of 10,000 bacteria. The prevalence of sul1, sul2 and tet(B) in poultry microbiota was approx. 6 times lower than that of the strA gene. tet(A) and cat were the least prevalent being present in around 3 out of 10,000,000 bacteria forming fecal microbiome. The core chicken fecal microbiota was formed by 26 different families. Rather unexpectedly, representatives of Desulfovibrionaceae and Campylobacteraceae, both capable of hydrogen utilisation in complex microbial communities, belonged among core microbiota families. Understanding the roles of individual population members in the total metabolism of the complex community may allow for interventions which might result in the replacement of Campylobacteraceae with Desulfovibrionaceae and a reduction of Campylobacter colonisation in broilers, carcasses, and consequently poultry meat products.

Klíčová slova

metagenomika, mikroflóra, 16S rRNA

Rok RIV

2014

Vydáno

16.10.2014

Nakladatel

Public Library of Science

Místo

California (US)

Strany od

e110076

Strany do

e110076

Strany počet

8

URL

Plný text v Digitální knihovně

BibTex


@article{BUT109880,
 author="Petra {Vídeňská} and Masudur {Rahman} and Marcela {Faldynová} and Vladimír {Babák} and Marta {Matulová} and Estella {Prukner-Radovcic} and Ivan {Křížek} and Sonja {Smole-Mozina} and Jasna {Kovac} and Ama {Szmolka} and Bela {Nagy} and Karel {Sedlář} and Darina {Čejková} and Ivan {Rychlík}",
 title="Characterization of Egg Laying Hen and Broiler Fecal Microbiota in Poultry Farms in Croatia, Czech Republic, Hungary and Slovenia",
 annote="Poultry meat is the most common protein source of animal origin for humans. However, intensive breeding of animals in confined spaces has led to poultry colonisation by microbiota with a zoonotic potential or encoding antibiotic resistances. In this study we were therefore interested in the prevalence of selected antibiotic resistance genes and microbiota composition in feces of egg laying hens and broilers originating from 4 different Central European countries determined by real-time PCR and 16S rRNA gene pyrosequencing, respectively. strA gene was present in 1 out of 10,000 bacteria. The prevalence of sul1, sul2 and tet(B) in poultry microbiota was approx. 6 times lower than that of the strA gene. tet(A) and cat were the least prevalent being present in around 3 out of 10,000,000 bacteria forming fecal microbiome. The core chicken fecal microbiota was formed by 26 different families. Rather unexpectedly, representatives of Desulfovibrionaceae and Campylobacteraceae, both capable of hydrogen utilisation in complex microbial communities, belonged among core microbiota families. Understanding the roles of individual population members in the total metabolism of the complex community may allow for interventions which might result in the replacement of Campylobacteraceae with Desulfovibrionaceae and a reduction of Campylobacter colonisation in broilers, carcasses, and consequently poultry meat products.",
 address="Public Library of Science",
 chapter="109880",
 doi="10.1371/journal.pone.0110076",
 howpublished="online",
 institution="Public Library of Science",
 number="10",
 volume="9",
 year="2014",
 month="october",
 pages="e110076--e110076",
 publisher="Public Library of Science",
 type="journal article"
}