Detail publikace

Zpracování dat v MRI perfusní analýze

MACÍČEK, O. JIŘÍK, R. STANDARA, M. BARTOŠ, M. BARTUŠEK, K.

Originální název

Zpracování dat v MRI perfusní analýze

Český název

Zpracování dat v MRI perfusní analýze

Anglický název

Data processing in MRI perfusion analysis

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá perfusní analýzou v MRI. Je studován prokládaný akviziční protokol s aplikací dvou dávek paramagnetické kontrastní látky, který v sobě zahrnuje dvě T1 váhované dynamické sekvence obrazů. Mezi tyto je vložena T2* váhovaná dynamická akvizice. Článek studuje možnosti propojení této nespojité T1 akvizice a sleduje výsledné perfusní mapy, které jsou srovnány s konvenční technikou, při které je aplikována jedna dávka kontrastní látky a měření T1 obrazové sekvence je kontinuální. Hodnocení je založeno na reálných pacientských datech.

Český abstrakt

Práce se zabývá perfusní analýzou v MRI. Je studován prokládaný akviziční protokol s aplikací dvou dávek paramagnetické kontrastní látky, který v sobě zahrnuje dvě T1 váhované dynamické sekvence obrazů. Mezi tyto je vložena T2* váhovaná dynamická akvizice. Článek studuje možnosti propojení této nespojité T1 akvizice a sleduje výsledné perfusní mapy, které jsou srovnány s konvenční technikou, při které je aplikována jedna dávka kontrastní látky a měření T1 obrazové sekvence je kontinuální. Hodnocení je založeno na reálných pacientských datech.

Anglický abstrakt

The work deals with the analysis of perfusion MRI. It studies interleaved acquisition protocol using two doses of paramagnetic contrast agents and includes two T1 weighted acquisitions. Between these two T1 acquisitions is inserted T2* weighted dynamic acquisition. The paper describes possibility of interconnecting interrupted T1 acquisition and analyses the resulting perfusion maps, which are compared with the conventional technique, where a single dose of contrast agent is used and measuring T1 image sequence is continuous. The methods are evaluated on real patient data.

Klíčová slova

DCE-MRI;AIF;dekonvoluce

Rok RIV

2014

Vydáno

15.10.2014

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství, 616 00 Brno, Technická 12

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5049-3

Kniha

Nové směry v biomedicínském inženýrství

Číslo edice

Vydání první

Strany od

47

Strany do

54

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT109875,
 author="Ondřej {Macíček} and Radovan {Jiřík} and Michal {Standara} and Michal {Bartoš} and Karel {Bartušek}",
 title="Zpracování dat v MRI perfusní analýze",
 annote="Práce se zabývá perfusní analýzou v MRI. Je studován prokládaný akviziční protokol s aplikací dvou dávek paramagnetické kontrastní látky, který v sobě zahrnuje dvě T1 váhované dynamické sekvence obrazů. Mezi tyto je vložena T2* váhovaná dynamická akvizice. Článek studuje možnosti propojení této nespojité T1 akvizice a sleduje výsledné perfusní mapy, které jsou srovnány s konvenční technikou, při které je aplikována jedna dávka kontrastní látky a měření T1 obrazové sekvence je kontinuální. Hodnocení je založeno na reálných pacientských datech.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství, 616 00 Brno, Technická 12",
 booktitle="Nové směry v biomedicínském inženýrství",
 chapter="109875",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství, 616 00 Brno, Technická 12",
 year="2014",
 month="october",
 pages="47--54",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav biomedicínského inženýrství, 616 00 Brno, Technická 12",
 type="conference paper"
}