Detail produktu

Systém pro funkční zkoušky palivové trysky

JEDELSKÝ, J. ZAREMBA, M. MALÝ, M. ĎURDINA, L. JÍCHA, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zkušební přípravek je určen pro zkoušení malých tlakových vířivých trysek (TVT). Zkušební zařízení je navrženo tak, aby umožnilo provoz tlakové palivové trysky s obtokem (TVT, TVTsO) s regulací a měřením provozních parametrů. Důraz byl kladen na snadnou implementaci jednotlivých prvků pro instalaci trysky, možnost budoucího upgrade. Návrh přípravku vychází ze zkušeností s testováním trysek a respektuje základní zásady týkající se bezpečnosti (rozstřik paliva, elektrické přípojky apod.) a ergonomie a prostorového uspořádání se snadným přístupem k montážním a regulačním celkům.

Klíčová slova

Zkušební přípravek, zkoušení trysek, tlaková vířivá tryska, regulace a měření

Datum vzniku

14.02.2014

Umístění

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/0213d

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty