Detail patentu

Způsob výroby metakaolinu mletím

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Způsob výroby metakaolinu mechanickou cestou spočívá v pomletí kaolinitu nebo kaolinitického jílu za vzniku amorfního produktu delaminovaného a dehydroxylovaného kaolinu potvrzeného nepřítomností krystalové mřížky metodou rentgenové difrakce bez nutnosti tepelného zpracování

Klíčová slova

metakaolin, mletí, kaolin

Číslo patentu

304744

Datum zápisu

06.08.2014

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty