Detail publikace

Problematika návrhu vstupních obvodů měřiče parametrů vody

HAVRÁNEK, Z.

Originální název

Problematika návrhu vstupních obvodů měřiče parametrů vody

Český název

Problematika návrhu vstupních obvodů měřiče parametrů vody

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou a úskalími návrhu vstupních obvodů zpracovávajících signály ze standardních sond (skleněných elektrod) pro měření pH, redox-potenciálu, koncentrace iontů a vodivosti. Pro měření napětí z elektrochemických sond (pH, redox aj.) jsou navrženy, simulovány a reálně odzkoušeny obvody s využitím dostupných operačních zesilovačů s velmi vysokým vstupním odporem a velkou teplotní stabilitou. Měření vodivosti je prováděno nepřímou metodou, kdy střídavý proud periodického průběhu vytvořený zdrojem proudu s konstantní amplitudou prochází definovaným objemem měřeného média (vody) a na této impedanci je měřeno napětí. Dále je uvedena jedna z možností přepínání rozsahů střídavě vázaného rozdílového zesilovače. Ve všech částech návrhu je kladen důraz na vysokou teplotní stabilitu a jednoduché kalibrování měřicího řetězce.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou a úskalími návrhu vstupních obvodů zpracovávajících signály ze standardních sond (skleněných elektrod) pro měření pH, redox-potenciálu, koncentrace iontů a vodivosti. Pro měření napětí z elektrochemických sond (pH, redox aj.) jsou navrženy, simulovány a reálně odzkoušeny obvody s využitím dostupných operačních zesilovačů s velmi vysokým vstupním odporem a velkou teplotní stabilitou. Měření vodivosti je prováděno nepřímou metodou, kdy střídavý proud periodického průběhu vytvořený zdrojem proudu s konstantní amplitudou prochází definovaným objemem měřeného média (vody) a na této impedanci je měřeno napětí. Dále je uvedena jedna z možností přepínání rozsahů střídavě vázaného rozdílového zesilovače. Ve všech částech návrhu je kladen důraz na vysokou teplotní stabilitu a jednoduché kalibrování měřicího řetězce.

Rok RIV

2004

Vydáno

11.06.2004

Nakladatel

Univerzita Pardubice

Místo

Pardubice

ISBN

80-7194-662-1

Kniha

PROCEEDINGS the 6th International Scientific - Technical Conference PROCESS CONTROL 2004

Strany od

275

Strany do

284

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT10944,
 author="Zdeněk {Havránek}",
 title="Problematika návrhu vstupních obvodů měřiče parametrů vody",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou a úskalími návrhu vstupních obvodů zpracovávajících signály ze standardních sond (skleněných elektrod) pro měření pH, redox-potenciálu, koncentrace iontů a vodivosti. Pro měření napětí z elektrochemických sond (pH, redox aj.) jsou navrženy, simulovány a reálně odzkoušeny obvody s využitím dostupných operačních zesilovačů s velmi vysokým vstupním odporem a velkou teplotní stabilitou. Měření vodivosti je prováděno nepřímou metodou, kdy střídavý proud periodického průběhu vytvořený zdrojem proudu s konstantní amplitudou prochází definovaným objemem měřeného média (vody) a na této impedanci je měřeno napětí. Dále je uvedena jedna z možností přepínání rozsahů střídavě vázaného rozdílového zesilovače. Ve všech částech návrhu je kladen důraz na vysokou teplotní stabilitu a jednoduché kalibrování měřicího řetězce.",
 address="Univerzita Pardubice",
 booktitle="PROCEEDINGS the 6th International Scientific - Technical Conference PROCESS CONTROL 2004",
 chapter="10944",
 howpublished="print",
 institution="Univerzita Pardubice",
 year="2004",
 month="june",
 pages="275--284",
 publisher="Univerzita Pardubice",
 type="conference paper"
}